logo kerken

Parochies Heerlen Noord

Ziekte

Aanvaard worden door zijn omgeving zoals men is
is een diepe factor van geestelijke gezondheid

Bezoek

Bij een ziekenhuisopname wordt doorgaans gevraagd of u het op prijs stelt indien er een
bericht over uw ziekenhuisverblijf naar de parochie wordt gezonden. In dat geval wordt u vanuit de parochie bezocht door een van de pastores. Let erop dat dit verzoek bij een spoedopname wel eens achterwege blijft en dat pleeg- en zorghuizen niets aan de parochie doorgeven. U, of een familielid of kennis, moet het dan zelf doorgeven. Dat geldt ook voor zieken die thuis liggen. Wij bezoeken u graag, echter pas nadat u hebt laten weten dat zo'n bezoek wordt gewaardeerd. Een mailtje of telefoontje aan de pastoor of het parochiekantoor is voldoende!

Communie thuis

Langdurig zieken of mensen die aan huis gebonden zijn, brengen we graag eens in de maand de Heilige Communie thuis.

Zalving

Er is een speciaal sacrament: de ziekenzalving. Het stelt een teken van Gods nabijheid juist aan mensen die een kruis dragen. Het is ook een bede om sterkte, genezing of overgave.

De ziekenzalving is een gebed om kracht voor een zieke. De meeste mensen die het sacrament ontvingen, hebben het als een steun ervaren en als iets moois. Wacht dus niet tot het laatste moment!

 

FAQ - De ziekenzalving


Voor wie is de ziekenzalving?
- Voor wie - ernstig - ziek is, door leeftijd behoorlijk verzwakt is, of iemand die voor een operatie staat. Voor hen kiest de priester bij de zalving de gebeden om goed herstel en kracht in het lijden.
- Voor wie stervende is. Dan kiest de priester de gebeden om vrede, rust en een zalig stervensuur.


Andere namen voor de ziekenzalving
- Sacrament van de zieken, heilig oliesel, bedienen
- Bedienen omvat strikt genomen drie sacramenten: biecht, heilige Communie en ziekenzalving
- Vroeger werd een ziekenzalving uitsluitend toegediend als iemand spoedig zou gaan sterven. Men sprak daarom van de laatste sacramenten.


Wie bellen/mailen om de ziekenzalving te ontvangen?
- De ziekenzalving wordt altijd toegediend door een priester. - Een diaken, of pastoraal werk(st)er kan wel een dienst van Woord en gebed houden en een ziekenzegening geven. - Voor het sacrament van de zieken kan men het beste contact op nemen met de pastoor. Als het niet acuut is, kan dat via het parochiekantoor.

Als elk uur telt: probeer dan de pastoor via zijn gsm te bereiken. Lukt dat niet, vraag dan een priester uit de omgeving.


- Pastoor J.W. Janssen 045-5212450 of 0630579828   .
Is de pastoor onbereikbaar, dan kunt u in dringende situaties onderstaande telefoonnummers proberen:
- pastoor Goulmy 045-5257979 (Brunssum)  en voor meer contactgevens van priesters in de buurt de website van het dekenaat Heerlen.

Wat is er nodig bij de ziekenzalving?
Het is fijn als een kruisbeeld met kaars(en) - bijv. op een wit kleedje - aanwezig zijn. Wijwater erbij kan ook , maar dat heeft de priester dan meestal bij zich.


Wat wordt er bij de ziekenzalving gedaan?
De kern van de ziekenzalving bestaat uit handoplegging en een zalving met ziekenolie op het voorhoofd en de handen, met de daarbij behorende gebeden. De ziekenolie is door de bisschop op (de vooravond van) Witte Donderdag in de chrismamis gezegend.


Hoe gaat het als iemand al gestorven is
Dan wordt niet meer de ziekenzalving toegediend, maar kent de Kerk een eigen liturgie. Deze gebeden kunnen direct na het overlijden gezegd worden, of (aangepast) op een later geschikt moment.

Gezamenlijke ziekenzalving
In zorgcentra wordt de mogelijkheid geboden van een gezamenlijke ziekenzalving. In Ter Eyck is dat in de maand juni. Ieder die zich daarvoor aanmeldt, dient de pastoor dan de ziekenzalving toe. (Aanmelding kan tot vóór de H. Mis.)


Kosten van een ziekenzalving
De genade van de sacramenten is gratis. Maar de parochie(kerk) leeft helemaal van wat mensen vrijwillig geven. Zonder deze bijdragen kan de parochie niet bestaan.

Geplaatst op 25-01-2020

pijltop
logo actueel

Extra informatie

vrijdag, 27 november 2020

AZ Maastricht

Atrium ziekenhuis

Belgische ziekehuizen

Klinikum Aken

Ziekenhuis Roermond

Luisenhospital Aken

Neuwerk Mönchen-Gladbach

Ziekenhuis Weert

Ziekenhuis Venlo

Wkipedia - ziekte