logo kerken

Parochies Heerlen Noord

Vormsel

Zoals vuur het harde metaal zacht maakt
waarna het kan worden gevormd
zo verwarmt en vormt Jezus de mens
waarin het vuur van het geloof
in Zijn liefde brandt

Wat is het vormsel

Het vormsel bevestigt een jongere als een volwassen gelovige. 'Vormsel' is een verbastering van 'vroomsel', waarbij het oude 'vroom - sterk' betekent.
Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Ook in het Latijnse woord 'confirmatio' is nog 'ferm' te herkennen. Wat wordt er dan bevestigd of versterkt?

Ouders laten een kind dopen omdat ze het beste willen meegeven uit hun eigen leven. Ze leiden het binnen in de wereld van het geloof. Dat was een keuze van de ouders.
Maar nu is dit kind groot geworden. Groot genoeg om de keuze van zijn ouders tot een eigen keuze te maken. De vormeling staat voor de vraag: kan ik achter mijn geloof staan? Kan ik me door het evangelie laten inspireren?

De bisschop (of een andere 'vorm-heer' die hem vervangt) staat voor de taak om zichtbaar te maken dat Gods Geest het leven van deze mensen bezielt. Zie voorbereiding.

Daarom bestaat de voorbereiding uit:
1. Een aantal evangelie verhalen overwegen;
2. Leren wat vormsel is;
3. Vooral iets doen voor een ander!

Voor meer informatie zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Vormsel

Voorbereiding op het Vormsel

In parochie St. Antonius van Padua (De Vrank)
Alle meisjes en jongens die sacrament van het heilig Vormsel willen ontvangen kunnen zich via een aanmeldingsformulier aanmelden in de parochie. De voorbereiding vindt plaats op woensdagmiddag. Voordat de lessen beginnen wordt een ouderenavond georganiseerd en alle afspraken vastgelegd. De voorbereiding houdt 6 bijeenkomsten in met huiswerk. De inhoud van de lessen is verdeeld in 3 stukken: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Er wordt aandacht besteed aan de rituelen, liturgie en betekenis van het sacrament. Wij nemen ook deel aan de dekanale vormelingendag en in de kerk wordt ook een speurtocht gehouden.

Ben jij zover? Meld je aan en wij verwelkomen je graag!

In parochie St. Gerardus Majella (Heksenberg)
In de parochie Heksenberg vindt de voorbereiding op het Vormsel plaats in groep 8 aan de hand van een aantal lessen in de Gerardushoeve.
Daarnaast nemen alle vormelingen ook deel aan de dekenale vormelingenavond in Voerendaal (september/ oktober) en als afsluiting van het vormseljaar gaan we op uitnodiging van de Bisschop naar Roermond naar de Christoffeldag. (3de zaterdag na Pinksteren).

In parochie St. Cornelius (Heerlerheide)
Leerlingen van groep 8 van de katholieke basisscholen krijgen een uitnodiging om met hun ouders een startavond bij te wonen van het vormselproject. Het vormsel zelf vindt plaats tijdens hetzelfde schooljaar.
Na het vormen worden er allerlei activiteiten aangeboden in de tienerclub in Heerlerheide. Sommige daarvan zijn voor de gezelligheid, andere graven wat dieper.

Voorwaarden

Aan het Vormsel zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat je gedoopt bent. Zit je minimaal in groep 8 van de basisschool? Dan kun je in dat schooljaar jaar meedoen aan de voorbereidingen op het heilig Vormsel.

Datum voor het vormsel schooljaar 2019/2020

De vormelingen van Heksenberg, Vrank en Heerlerheide werden gevormd in de Corneliuskerk op zaterdag 17 januari 2020 om 19.00 uur.

Aanmelding

Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Geplaatst op 27-11-2019

pijltop
logo actueel

Extra informatie

vrijdag, 27 november 2020

Vormeling aanmelden

Vormsel - Wikipedia

Mens en samenleving