logo kerken

Parochies Heerlen Noord

Dopen

Gedoopt zijn
is zich gedragen weten
door het water des levens

Iedere eerste maandag van de maand is in de parochiezaal bij de Corneliuskerk een doopvoorbereidingsavond. Deze duurt van 20.00 – 21.30 uur. Van iedere dopeling verwachten we dat beide ouders deelnemen. Als dat niet mogelijk is, kan ook één van beiden komen. Peter en meter mogen meekomen.
Een kindje wordt gedoopt op basis van het geloof van de ouders. Hun geloof is plaatsvervangend voor dat van de dopeling. Het geloof zet ons op weg naar een gelukkige toekomst. Het biedt warmte, steun en houvast. En het doopsel is de eerste stap.
De doopvoorbereiding vindt gemeenschappelijk met andere ouders plaats. Het kind wordt individueel gedoopt, normaliter op zondag rond de middag. Deelname aan een doopvoorbereidingsavond kan al in een vroeg stadium en is altijd vóór het eigenlijke doopsel. Bij het afspreken van een doopsel is het goed hier rekening mee te houden.
Op de avond van de doopvoorbereiding komt tevens een aantal praktische zaken aan de orde, dat noodzakelijk is voor een goed verloop van het doopsel, zoals:

1. Het invullen van het doopaanvraagformulier.

2. Het aanbrengen van de roepnaam en de doopdatum van de dopeling op de doopschelp door de ouders.

3. Afspraken maken over het al dan niet willen ontvangen van de doopkaars en de doopoorkonde.

Geplaatst op 06-09-2018

pijltop
logo actueel

Extra informatie

vrijdag, 27 november 2020

Doop aanmelden

Doopsel.nl