logo kerken

Parochies Heerlen Noord

1e H.Communie

Dank U, Jezus
voor deze fijne dag
waarop ik U voor het eerst
ontmoeten mag

Eerste Heilige Communie

Als uw kind in groep 4 van de basisschool zit, kan het de eerste heilige communie ontvangen. Eventueel is dit ook nog op latere leeftijd mogelijk.

Datums van de Eerste Communievieringen voor 2020 en 2021

Vanwege de crisis en daaraan verbonden beperkingen zijn er nieuwe datums in 2020 vastgesteld voor de Eerste H.Communies in de verschillende kerken van Heerlen Noord en Schandelen:

H.Hart van Jezuskerk  Zondag 6 september, 10.00 uur

Gerardus Majellakerk  Zondag 13 september, 10.00 uur

Corneliuskerk             Zondag 27 september, 10.00 uur.

Mochten deze datums voor een kind niet passen, dan kan met Pastoor Janssen een afspraak worden gemaakt over een andere Zondag na 1 september dat het kind tijdens een reguliere Zondagsmis individueel de Eerste H. Communie kan doen.

Ook de datums voor de Eerste H. Communies in 2021 zijn nu vastgesteld:

H.Hart van Jezuskerk  Zondag 16 mei, 10.00 uur

Gerardus Majellakerk  Zondag 25 april, 9.30 uur

Corneliuskerk             Zondag 25 april, 11.15 uur.

Voorwaarden

Aan de Eerste Heilige Communie zijn geen voorwaarden verbonden behalve dat het kind gedoopt is.

Aanmelding

Zit uw zoon of dochter minimaal in groep 3 of 4 van de basisschool?
Dan kan hij/zij in dat schooljaar meedoen aan de voorbereidingen op de eerste Heilige Communie.
Geef uw kind op vóór 1 november bij het parochiekantoor.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit lessen door pastoor of catechiste gedurende 4-5 maanden.
In de Corneliusparochie nemen op Palmzondag de communicanten en hun ouders deel aan de Palmpasenviering . Tevens stellen de communicanten zich voor aan de parochie tijdens een eucharistieviering op zondag .......
Voor meer informatie over de Eerste Heilige Communie zie http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/113934-de-eerste-communie-en-de-sacramenten-in-de-rk-kerk.html

Kosten

Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd. Een deel hiervan is voor de kerk, een deel wordt gebruikt voor het samenstellen van de mappen, het versieren van de kerk, een glaasje limonade tijdens de kinderbijeenkomsten etc.

Geplaatst op 22-05-2020

pijltop
logo actueel

Extra informatie

vrijdag, 27 november 2020

Communie aanmelden

Communie - Wikipedia

Communie - infonu

Venster op geloof

Gedichten en gedachten