St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:3 - 2018, periode: maart april

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl

Kerkdiensten

   Corneliuskerk

 Gerardus Majella kerk

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

Vanaf 10.00 uur communie thuis brengen

19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor;

Na deze viering aanbidding van het Allerheiligste in de parochiezaal bij de pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur

 

 

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

9.00 uur Gezamenlijke lezingen dienst en Laudes en aansluitend stil gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur;
15.00 uur Kruisweg;
19.00 uur Passie liturgie m.m.v.
St. Caecilia koor

Vrijdag 30 maart:

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg

Zaterdag 31 maart

Stille Zaterdag

9.00 uur Gezamenlijke lezingen dienst en Laudes en aansluitend stil gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur;
16.00-16.45 uur: Biecht gelegenheid;
18.00 uur Brood zegening Slovenen;
20.30 uur PAASWAKE m.m.v. St. Caecilia koor;
Jaardienst echtelieden Daemen-Hermans en zoon Sjef; jaardienst Wiel Berger

 

Zondag 1 april

Eerste Paasdag  

9.30 uur Sloveense Paasmis;
11.00 uur zangmis m.m.v. Young Spirit;
KINDERNEVENDIENST;
Jaardienst Lenie Budé-Ritzen en Zef Budé; 
jaardienst overleden ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; 
zieledienst Maria Koonen-Mostert (coll.); zieledienst voor Mia Cordewener-Mennens en zoon Loeke; 
zieledienst Erich Nitsche (coll.); 
jaardienst Lei Quaedvlieg en zieledienst Bertien Quaedvlieg-Beaujean

 

Na afloop van de mis is er voor de kinderen paaseieren zoeken in de tuin bij de pastorie.

Zondag 1 april

Eerste Paasdag

9.30 uur Zangmis
voor een overledene (WE);
voor levende en overleden leden van het erebestuur, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg.

Maandag 2 april

Tweede Paasdag

11.00 uur zangmis m.m.v. Gregoriaans koor;
Voor alle zielen in het vagevuur; 
jaardienst Herman Vrolings en Fien Vrolings-Stassen;
jaardienst voor Eddy Gryson

Maandag 2 april

Tweede Paasdag

9.30 uur Presentatie mis communicanten, na afloop paaseieren zoeken in de tuin van de kerk;

 

Dinsdag 3 april

9.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 4 april

09.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 6 april

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis
voor priesterroepingen en H. Priesters; voor familie Speth-Mertens;
voor Annie Speth-Janssen

 

 

Zaterdag 7 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid;
19.00 uur Zangmis 
voor het welzijn van onze parochies; jaardienst overleden ouders van der Vloet-Koonen; 
zieledienst Annie Theunissen-Svet (coll.).

 

Zondag 8 april

11.00 uur Zangmis
Jaardienst Gêne Mertens; 
jaardienst Mia en Niek de Veen-Wijnhoven;
zeswekendienst Hub Joosten

 

Zondag 8 april

9.30 uur  Zangmis
voor het welzijn van onze parochies; jaardienst voor Jo en Ennie Petit-Mertens, zeswekendienst Sjef Hermans;
zieledienst Els Stevens-Jongen

Maandag 9 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Dinsdag 10 april

9.00 uur Leesmis 
voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 11 april

9.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 13 april

19.00 uur Leesmis
voor Hans Kollée (coll.)

 

Zaterdag 14 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid;
19.00 uur Zangmis
Jaardienst echtelieden Leo en Emma Stassen-Zijlstra;
stichting Leonard Frolichs en Theresia Beaujean; 
jaardienst ouders Bindels-Haan; zieledienst Annie Speth-Janssen (coll.).

 

Zondag 15 april

11.00 uur Zangmis
Eerste jaardienst Irena Donkervoort-Klimowska;
zieledienst Jan en Mien Meurs-Tripels; zeswekendienst Leon Kwiaton; 
zieledienst voor een overledene (coll.).

Zondag 15 april

9.30 uur Zangmis
voor een overledene (MD)

Maandag 16 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis 
voor alle zielen in het vagevuur

 

 

Dinsdag 17 april:

9.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 18 april

09.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 20 april

19.00 uur Leesmis
voor Anna Raven-Beaujean (coll.).

 

Zaterdag 21 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid;
19.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor
Stichting Pieter Joseph Verkoelen en Theresia Moonen en dochter Hubertina; zieledienst voor Annie Hikspoors-Lambregts (coll); 
zieledienst Willy Crousen-Manders (coll.).

 

Zondag 22 april  

Eerste H. Communie Heerlerheide.

10.00 uur Zangmis
Zieledienst Anton Visser (coll.).

Zondag 22 april

9.30 uur Zangmis

Voor hen die offerden;
zieledienst voor Mia Onink-Dauven (coll); jaardienst Mara en Wiel Seuren-Videmsek

Maandag 23 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
voor alle zielen in het vagevuur; stichting pastoor Jos Timmermans

 

 

 

Dinsdag 24 april

9.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 25 april

09.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 27 april

19.00 uur Leesmis
vtichting Hub, Eugene en Maria Otermans

 

 

Zaterdag 28 april

GEEN BIECHTGELEGENHEID.

19.15 uur Zangmis
Zieledienst Frans Swinkels (coll.); ZldJohannesNiesing (coll.); zieledienstAnnieCobben-Bosch (coll.).

 

Zondag 29 april

11.00 uur Zangmis met muziek door   Koninklijke Fanfare St.-Joseph n.a.v. het overlijden Sjef Debie
voor het welzijn van onze parochies; jaardienst Anouk van Putten en Kim Plas en tevens jaardienst Elisabeth Szlanina  en Kees van Putten; 
zieledienst Annie Faessen-Smits (coll.).

Zondag 29 april:

9.30 uur Zangmis
Zieledienst voor een overledene (RS)

Maandag 30 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

 

 

Dinsdag 1 mei

9.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 2 mei

09.00 uur Leesmis
voor alle zielen in het vagevuur; stichting Josefa Franken en ouders

 

 

Is de paashaas katholiek?

Wat heeft de paashaas met Pasen te maken? Ieder jaar krijg ik deze vraag. En tot voor kort deed ik hem af met: niets. Maar dat klopt niet. Hoe komt de haas in het paasverhaal?

Het paasverhaal in de heilige Schrift:

Jozef van Arimatea had Jezus in het graf gelegd. De tempel aristocratie is bang dat Jezus door de leerlingen uit het graf wordt gehaald, daarom vragen ze om bewaking van het graf.

Pilatus zei hun: “Ge kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij gedacht hebt.” Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf door de steen te verzegelen en de wacht er bij te plaatsen. Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen (Mt, 27,65 -28,8)

Niemand heeft echt gezien hoe Jezus verrezen is: de soldaten vluchtten; de vrouwen zagen een engel die hen het nieuws vertelde. Maar niemand is echt getuige op het moment van de verrijzenis. De verrijzenis vond in de nacht/vroege ochtend plaats. Terwijl de mensen nog sliepen. Alleen van een haas wordt gezegd dat deze met ogen open slaapt. Die zou de verrijzenis gezien kunnen hebben. En zo kunnen we de paashaas verbinden met de verrijzenis van Jezus. Jezus staat op uit het graf.

(lees verder digitaal parochieblad)

 

Zalig paasfeest, namens pastoraal team en kerkbestuur.

Auteur: Wim Miltenburg f.s.o. pastoor

Een nieuw Mariafeest op 2e Pinksterdag

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.  

Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer. 

Meer info:

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/invoering-gedachtenis-maria-moeder-van-de-kerk-dag-na-pinksteren

 

Levensmomenten

 Geboren  Overlijden
Gedoopt werden:

Luciana, dochter van René Halmans en Priscilla van der Kolk, Hoensbroek

Stijn, zoon van Sven Hanssen en Yvonne Peters, Varenerf

Lynn, dochter van Glenn Massen en Shirley Tijlkowski, Duivenstraat

Sèrah, dochter van Mike Theunissen en Jessica van Roosmalen, Versiliënboschweg

Jelynn, dochter van Sven Wolvers en Mandy Roks, Cambriumstraat

Djaira, dochter van Fallon Esser en Jessica Kollar, Hunzestraat

Emily Dassen, dochtertje van Wesley Dassen en Jamie Schots, Schelsberg

Wij namen afscheid van :

Dirk van Voorst, 93 jaar, Ter Eyck

Hub Joosten, 89 jaar, Klimopstraat

Netty Jans-Mennens, 85 jaar, Voskuilenweg (voorheen Kampstraat)

Leon Kwiaton, 93 jaar, Sebastianusstraat

Liesbeth de Block-van Rozen, 84 jaar, Brunssum

Henk Laurs, 93 jaar, Ter Eyck

Sjef Hermans, 91 jaar, Heigrindelweg

 

Agenda

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de eucharistieviering van 11.00 uur in ‘t Zaaltje.

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur (behalve maandag 26 maart).

Voorbereidingsavond Doopsel: maandag 5 maart 19.30 uur in de parochiezaal bij de pastorie van de Corneliuskerk, Heerlerheide.

Voorbereidingsavond Huwelijk: vrijdag 9 maart, 23 maart en 13 april om 20.00 uur in de parochiezaal van de Heilig Hart van Jezus kerk, Schandelen 

Kruisweg bidden: In de vastentijd elke vrijdag (behalve vrijdag 2 maart) om 18.30 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering 's avonds.