St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:2 - 2019, periode: maart - april 2019

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Veertig dagen doelgericht

Na de Carnaval begint de 40-daagse vastentijd: deze tijd van ‘vasten en gebed’ helpt ons om stil te staan wat ons doel is. Wat streven we na? Wat vinden we echt belangrijk in ons leven. De vastenactie helpt ons dit te ontdekken en vooral er concrete stappen bij te zetten. We steunen een mooi project dat door Heerlenaren in Nepal met de mensen daar wordt gerealiseerd: het bouwen van een middelbare school . Als je de armoede ziet, dan word je een stuk tevredener en merk je wat wij allemaal vanzelfsprekend vinden. De vastentijd wil ons dit doen realiseren en zelfs nog een stap verder gaan: Wat is nu echt belangrijk? En, welke plaats heeft God in ons leven?  Het gaat niet zozeer om een nadenken, maar het is een tijd van doen. Extra tijd vrij maken voor wat waardevol is. De komende tijd is zo ook een tijd van gebed, om op weg te gaan naar ons hoofddoel: Pasen. Pasen als de bevrijding van wat ons afhoudt van het echte leven; een gelukkig kunnen zijn. Want allemaal willen we gelukkig zijn. En Jezus wil ook dat geluk voor ons.

Op de zondagen lezen we dit jaar in de kerk uit het evangelie zoals Lucas dat heeft neergeschreven. En hij beschrijft het leven van Jezus als een reis waarin Jezus onderweg is. Onderweg naar zijn einddoel en dat voltrekt zich in Jeruzalem. In verschillende voorproefjes laat Lucas dat al aan het begin van het leven van Jezus uitkomen: Hij wordt opgedragen in de tempel in Jeruzalem (Luc. 2, 22-40); zijn ouders trekken jaarlijks naar Jeruzalem (Luc. 2, 41) en als twaalfjarige geeft hij hen ten antwoord: “wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?!”  Duidelijk komt dit naar voren wanneer Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt (Luc. 9,51 -19, 45). Daar spelen zijn lijden, dood en verrijzenis zich af. Jezus is - gehoorzaam aan zijn Vader - op weg naar zijn doel: de wereld te verlossen en de mensen weer het geluk schenken; een blijvend geluk in een eenheid met God en elkaar, zoals dit ook oorspronkelijk in Gods bedoeling lag, maar door egoïsme verloren is gegaan. Onze verhouding naar God en elkaar is vertroebeld geraakt. Nu is het de gunstige tijd om stappen in geloof te zetten!

Het op weg zijn is bij Jezus een op weg zijn met God; het leidt naar een thuiskomen bij Hem. Daar nodigt de vastentijd ons toe uit: stappen zetten op weg naar dat geluk. Dat is ons geloof in de verrijzenis (Pasen). Geen geloof dat ontkent dat er tegenslagen zijn – ziekte, ongeluk, verdriet, onmacht. Deze worden door het geloof in God niet weggenomen, maar ons christelijk geloof is wel een antwoord om met Jezus op weg te gaan naar Pasen. Het is geen antwoord op alle waarom-vragen, maar heel de H. Schrift laat ons zien dat het waard is om ons levensdoel voor ogen te houden: de eeuwigdurende vrede en vreugde van Pasen. Geen vreugde die pas later komt; nee, nu al kunnen we daar een voorproef van krijgen. Soms denk ik, dat kan alleen iemand die al gelovig is dit kan verstaan. Dan kan iemand zelfs be-amen: “het doelgericht zijn maakt vele lasten licht” (Julia Verhaeghe). Maken we van deze vastentijd een gezegende tijd: geven we onze tijd, onze steun; ‘bieden wij onze handen aan’ (motto van ons vastenactieproject). Werken we doelgericht aan dit geluk voor elkaar

Kerkdiensten

Corneliuskerk   Gerardus Majella kerk

Vrijdag 1 maart
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; St Pastoor Eduard Durlinger; Voor familie Speth-Mertens.

 

Zaterdag 2 maart
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies.

 

Zondag 3 maart
11.00 uur Zangmis. Zld Jo Derikx (coll); Zld Phero Nguyen Ba Van.

Zondag 3 maart
9.30 uur Zangmis. 1ste Jaardienst Sjef Hermans.

Maandag 4 maart
9.00 uur Leesmis. St echtel. Durlinger-Nijssen.

Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot 12.00 uur.

 

 

Dinsdag 5 maart
Geen H.Mis i.v.m. carnaval

Woensdag 6 maart  ASWOENSDAG 9.00 uur Leesmis. St Augusta Durlinger.19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans Koor. Zld Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Vrijdag 8 maart
19.00 uur leesmis

 

Zaterdag 9 maart
Geen Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Sjir Lipperts (coll); St Jrd Piet Dingelstad en Annie Simons; Zeswekendienst Hein Heiligers; Zeswekendienst Jozef Cörvers.

 

Zondag 10 maart
11.00 uur Zangmis. M.m.v. Coda Koor. St Jrd Johannes Matheus Vrolings en Maria Catharina Vrolings-Haan; Zld Jos Smeets (coll); Zld voor een overledene (coll).

Zondag 10 maart
9.30 uur Zangmis voor het welzijn van onze parochies; gest.jrd. pastoor Frans Klein.

 

Maandag 11 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St Nicolaas Josef Schils en Maria Catharina Wehlen.

 
 

Dinsdag 12 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 13 maart
9.00 uur Leesmis. St Jos Hermans, Catharina Lindelauf en Margaretha Schoutrop; Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Vrijdag 15 maart
19.00 uur Leesmis. St Maria Josefa Packbier-Kusters.

 

Zaterdag 16 maart
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Giovanni en Carolina Perin-Peron (buurt); St Hendrik Josef Beaujean en Maria Catharina Voncken.

 

Zondag 17 maart
180 JAAR RONDOM ST. CORNELIUS. Paulusparochie.

11.00 uur Zangmis patroonsfeest St Joseph m.m.v. Koninklijke Fanfare St. Joseph. Voor levende en overleden leden van de Koninklijke Fanfare St. Joseph; St Jrd Frans Evers en Andreas Beranich en Fien Beranich-Alberts en zoon Toon; Zld José Bertram-Zuketto (coll); Zld Rudy Meijboom (coll); 1ste Jrd Henk Laurs; 3de Jrd Mia Van Voorst-Beaujean; Zeswekendienst Carolina Perin-Peron.

Zondag 17 maart

9.30 uur Zangmis.

Maandag 18 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 19 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 20 maart
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Vrijdag 22 maart
19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 23 maart
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN
19.00 uur Zangmis. m.m.v. Young Spirit. Zld Sjir Lipperts (coll).

 

Zondag 24 maart
11.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caeciliakoor. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter  Resi (coll); Zld Nico en Mia de Veen-Wijnhoven.

Zondag 24 maart

9.30 uur Zangmis.

Maandag 25 maart
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 26 maart
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 27 maart
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Vrijdag 29 maart
19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 30 maart
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis.

 

Zondag 31 maart
11.00 uur Zangmis m.m.v. Concertato. St Jrd echtel. Sjaak en Mia Jonkers-Bessems; St Jrd voor de overledenen van familie Zijlstra-Hennesen; Zeswekendienst Fienie Hermans-Frolichs; 1ste Jrd Gusta Mannheims-Peters.

Zondag 31 maart

9.30 uur Zangmis jrd. Jo en Enny Petit-Mertens.

Maandag 1 april
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

Maandag 1 april
10.00 uur H.Mis in de Grindel

 

Dinsdag 2 april
9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 3 april
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

 

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur
Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur
Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur
Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje
Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur 
Doopvoorbereidingsavond: maandag 1 april om 20.00 uur in de parochiezaal te Heerlerheide.
Huwelijkvoorbereidingsavonden: vrijdag 22 maart, 5 april en 12 april om 20.00 uur in de parochiezaal te Heerlerheide.

Levensmomenten

Doopsel Overlijden  

Tobin, zoon van Marko Van Haren en Svenja Fougret

Lisa en Sara, dochters van Frank Daniëls en Janneke Langen

Evarist Olejniczak, 84 jaar, Wannerstraat

Zef Ritzen, 90 jaar, Keekstraat

Hein Heiligers, 91 jaar, Brunssum

Carolina Perin-Peron, 76 jaar, Beukstraat

Nettie Durinck-Voermans, 83 jaar, Hoensbroek

Jozef Cõrvers, 82 jaar, Brunssum

Anton Peer, 93 jaar, Keekstraat

Fienie Hermans-Frolichs, 93 jaar, Heerlen

 

 

 

Lopen voor Nepal

Missionair Overleg Parkstad

LOPEN VOOR Nepal en voor projecten die schoon water bij mensen brengen. 
Op zaterdag  30 maart 2019 lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2019. Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject Nepal en voor de projecten in het kader van ‘Water verandert alles!’.
En met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving. 
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan. We lopen dan een mooie route van ruim 5 km.
Iedereen is welkom !! 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.
Uw vrije gave is welkom voor het project ‘Nepal’ en de projecten rond ‘Water verandert alles’. 
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Daarom is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies. 
U kunt zich opgeven bij:
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel.06 27446788; e-mail: hvrehen@ziggo.nl

Cornelius nodigt Paulusparochie uit

De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie behoorde veel groter dan nu. Door de opkomst van de mijnindustrie in de vorige eeuw, hebben er enorme uitbreidingen van woonwijken plaatsgevonden in het oorspronkelijke gebied van de Corneliusparochie. Als snel werd zo’n nieuwe wijk een eigen parochie met een eigen kerk. De huidige Corneliusparochie wil het 180 jarig bestaan herdenken met alle jongere parochies in de omgeving die vroeger tot de Corneliusparochie behoorden,

Op zondag 17 maart worden de inwoners van de voormalige Paulusparochie speciaal uitgenodigd voor de H. Mis van 11.00 uur. De Paulusparochie is opgericht voor de nieuwbouwwijk Passart-Zuid, die in de vijftiger jaren is gebouwd. In 1965 werd het gebied een rectoraat en in 1970 werd de Pauluskerk officieel ingewijd en werd het rectoraat een parochie. De parochie heeft niet lang bestaan. Op 22 november 1991 is de Pauluskerk aan de eredienst onttrokken, de parochie opgeheven en het parochiegebied opgesplitst. 
Tijdens deze H. Mis komt op verscheidene manieren de relatie tussen de Corneliusparochie en de Paulusparochie aan de orde. De parochiegeschiedenis krijgt de nodige aandacht. Ook zullen enkele voorwerpen uit de Pauluskerk gebruikt worden. De mis wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare St. Joseph van Heerlerheide. De fanfare viert op die dag haar eigen St. Josephfeest en trakteert daarom graag de parochianen van Cornelius en Paulus op een aantal mooie muziekstukken.

Na de H. Mis is er voor iedereen gelegenheid om koffie te drinken in de parochiezaal en herinneringen op te halen.

Orgelconcert in de Gerardus Majellakerk

Op zondag 31 maart vindt er van 16.00 uur tot 17.00 uur een orgelconcert plaats op het prachtige orgel van de Gerardus Majellakerk. De organist is Steven van Kempen. Hij zal een aantal stukken spelen van César Franck.

César Franck is een componist die in 1822 is geboren in Luik en het grootste deel van zijn leven in Parijs heeft gewoond. Hij is daar ook jarenlang organist geweest. De orgelstukken die hij heeft gecomponeerd gelden zonder uitzondering als hoogtepunten van het gehele romantische orgelrepertoire.

Steven van Kempen, afkomstig uit Nieuw-Einde, is een veelzijdig musicus, die o.a. klassiek orgel heeft gestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Hij heeft al vele orgels in Europa bespeeld. Het kerkorgel van de Gerardus Majellakerk geldt als een van de mooiste orgels uit de omgeving, een driemanuaals orgel met dertig registers. Het is daarom ook zeker de moeite waard om te komen luisteren naar dit concert.

Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis. U kunt een vrije gave geven.

Jaarverslagen 2017

In de digitale versie van het Parochienieuws zijn de financiële jaarverslagen 2017 van de parochies H. Cornelius, Gerardus Majella en Antonius van Padua opgenomen.