kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Dit is niet de titel van een advertentie, maar slaat op ons geloof! Geloven raakt ons hart, maar ook ons gemoed, ons verstand en ook ons lichaam. En geloven geeft vooral vreugde! Het gaat niet alleen om hoe we denken, maar evenzeer wat we doen. Heel onze persoon is er bij betrokken. Dat zien we als Jezus zijn eerste teken doet. In Kana is Hij op een bruiloft aanwezig - ook Maria is er - en Jezus heeft aan aantal van zijn vrienden meegenomen. Zoals je bij ons dan een envelop of cadeautje meeneemt, was dat toen ook: je gaf geld, of iets in natura. Daarvan werd het feest van bekostigt! Kennelijk heeft Jezus dat niet meteen gedaan. Iemand moet Hem en zijn vrienden duidelijk maken dat Hij nog iets moet geven. En wie kan kan dat beter doen dan zijn eigen moeder. "Ze hebben geen wijn meer." En na deze opmerking en Jezus' reactie voelt Maria wel dat haar Zoon iets zal doen: "Doe maar wat Hij jullie zeggen zal." Er stonden daar volgens reinigingsgebruik zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: "Doe die kruiken vol water." Dat deden ze. "Schep er nu wat uit voor de tafelmeester." 

Dat vullen van die kruiken met water. En vooral daar dan de tafelmeester van laten proeven, zijn daden van geloof! Op aanwijzing van Maria, doen ze wat Jezus vraagt. - Ze hadden natuurlijk vele argumenten om dat niet te doen. Maar ze doen wat Jezus vraagt!! En de tafelmeester proeft van het water, dat in wijn was veranderd! Zonder die stappen in geloof van de bedienaren was er niets gebeurt! En nu ze wel op Maria's aanwijzing Jezus' opdracht in praktijk hebben gebracht: er is volop van de beste wijn, kwaliteitswijn, 1e cru! "Zodra de tafelmeester geproefd had, riep hij de bruidegom en zei: 'iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de minderen. U hebt de goede wijn tot nu bewaard!'"

Bij Jezus is het beste te vinden. Of eigenlijk wie Jezus in zijn leven gevonden heeft, heeft het allerbeste. Je hoeft dan niet verder te zoeken. En dan die hoeveelheid! Zes vaten van honderd liter; dat zijn 800 flessen wijn voor één bruiloft in het stadje Kana. Wat een overvloed! En eerste kwaliteit.

Geloven heeft alles met het gewone leven te maken. Jezus was dus op een bruiloft. Zorgt voor zoveel wijn dat ieder dronken zou kunnen worden. Heel onze persoon wordt aangesproken met lichaam en geest; ons gemoed, ons verstand en onze wil zijn erbij  betrokken. Ons katholieke geloof moeten we niet te spiritueel maken. Daarom zijn er in de katholieke geloofspraktijk ook gebruiken die we aan den lijve ondervinden - vasten, gebedshoudingen -  of een naar de kerk gaan, maar ook vindingrijk worden in de naastenliefde. Vaak gaat het om het zetten van een stap in het geloof en dan volhouden. Maar dat geeft dan ook een onverwachte vreugde! Een blijheid zoals die van de bruiloft van Kana. We hebben een blij geloof!

Wat zouden ze met die hoeveelheid van zo'n 800 flessen wijn gedaan hebben??? Een bruiloft duurde dan wel zeven dagen, maar daar waren er al meerdere van voorbij - anders was de wijn niet op geweest.  

 

Jaargang: 6
nummer: 11
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

Een dankjewel vanuit Thorn 

Rust voor lichaam en geest

De werking van de H. Geest nu

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief