kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Maria in de meimaand

Op 20 mei vieren we Pinksteren: de nederdaling van de Heilige geest; het begin van de Kerk. Vanaf dan trekken de apostelen uit om te getuigen van de Blijde Boodschap. Maria was erbij toen de Heilige geest over hen neerdaalde. "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeel, op ieder van hen neerzette, Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf" (Hand. 2, 1-4).

De Heilige geest was al eerder over Maria gekomen. Bij de aankondiging van de Blijde Boodschap door de engel Gabriël hoorde zij de woorden: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zon van God"(Luc. 1, 35). Maria stemde er mee in moeder van Gods Zoon te worden. En nu op Pinksteren mogen we haar vereren als Moeder van de kerk. Zij is moeder van alle volgelingen van Jezus. 

Met Pinksteren lezen we hoe velen tot het geloof komen  - op die dag, na Petrus' toespraak 3000 mensen, en "elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gereed zouden worden" (Hand. 2, 41.47). Echt verrassend te zien hoe snel het aantal gelovigen groeit. En allen mogen zich bij Maria veilig weten; zij is onze beschermende hemelse moeder. Het hart van Jezus en het hart van Maria zijn zo groot dat wij daar een plaats in hebben. Maria wil hetzelfde als Jezus; haar haart gaat helemaal uit naar Jezus' alerheiligste Hart. En daar mogen ook wij ons thuis weten.

Door Maria is Jezus in onze wereld gekomen. En door Maria komen wij tot Jezus. Gaan we in deze meimaand tot onze hemelse moeder Maria; dat zij ons beschermt en ons bij haar Zoon brengt. 

Wees Gegroet

Wees gegroet Maria

vol van genade

de Heer is met U

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria,

Moeder van God

bid voor ons zondaars

nu en in het uur van onze dood.

Amen. 

 

 

Jaargang: 5
nummer: 3
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief