kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Is de paashaas katholiek?

Wat heeft de paashaas met Pasen te maken? Ieder jaar krijg ik deze vraag. En tot voor kort deed ik hem af met: niets. Maar dat klopt niet. Hoe komt de haas in het paasverhaal?

Het paasverhaal in de heilige Schrift:

Jozef van Arimatea had Jezus in het graf gelegd. De tempel aristocratie is bang dat Jezus door de leerlingen uit het graf wordt gehaald, daarom vragen ze om bewaking van het graf.

Pilatus zei hun: “Ge kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij gedacht hebt.” Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf door de steen te verzegelen en de wacht er bij te plaatsen. Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen (Mt, 27,65 -28,8)

Niemand heeft echt gezien hoe Jezus verrezen is: de soldaten vluchtten; de vrouwen zagen een engel die hen het nieuws vertelde. Maar niemand is echt getuige op het moment van de verrijzenis. De verrijzenis vond in de nacht/vroege ochtend plaats. Terwijl de mensen nog sliepen. Alleen van een haas wordt gezegd dat deze met ogen open slaapt. Die zou de verrijzenis gezien kunnen hebben. En zo kunnen we de paashaas verbinden met de verrijzenis van Jezus. Jezus staat op uit het graf.

De symboliek van eieren kunnen we gemakkelijker met Pasen verbinden. Door de harde schaal kan een kuikentje doorbreken: nieuw leven!; zoals Jezus uit het graf opstaat. Daarom heeft de paashaas die de eieren komt brengen toch een katholieke betekenis. Bij de verrijzenis van Jezus uit de dood was niemand aanwezig. En omdat een haas een hazenslaapje houdt – met de ogen open – kan hij de enige zijn die de verrijzenis van Jezus heeft gezien J

Ook wie Pasen met de paashaas met eieren, of met lentetakken viert, kan zo de verbinding leggen met het allerbelangrijkste van ons geloof: dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en weer verrezen! Zo heeft Hij ons verlost en de deur naar het eeuwige leven geopend. Daartoe laten we in de paastijd het alleluia klinken: wij loven en prijzen God om de verrijzenis van Jezus!

Zalig paasfeest, namens pastoraal team en kerkbestuur.

 

Jaargang: 5
nummer: 2
Auteur: Wim Miltenburg fso, pastoor

foto algemeen

Overwegingen 2018

Is de paashaas katholiek?

Het Colosseum rood gekleurd

Prioriteiten stellen

Overwegingen archief