Parochienieuws logo

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

logo

nummer:5 - 2019, periode: 7-6-2019 tot 4-7-2019 - Printversie

De werking van de H. Geest nu

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er van alles geprobeerd om de terugloop van het kerkbezoek tegen te gaan en de kerkbetrokkenheid te vergroten. Van moderne beatmuziek tot 'klapperliturgie' met zelfgemaakte tafelgebeden, van politiek getinte geitenwollen sokken happenings tot vieringen met alleen maar kritiek. Telkens met hoogstens een heel tijdelijk succes. Maar we kunnen niet zegen dat er niet genoeg initiatieven zijn geweest. Niet altijd waren de bedoelingen even zuiver. Maar er is wel van alles geprobeerd. 

Na al die experimenten kunnen we concluderen dat mensen die nu naar de kerk komen, er liturgie verwachten en dat we God centraal moeten stellen. Dat is de core-business van de Kerk: om God te ontmoeten. We moeten ons op Hem en het heilige concentreren. Nu ik in dit parochieblad voor een laatste keer het woord van de pastoor schrijf wil ik kort mijn gedachten over de toekomst weergeven. 

Ik ken heel wat families en ook jongeren die wel naar de kerk gaan en dan ook echte liturgie verwachten. Het gaat nu niet om de aantallen, maar families en jongeren zoeken elkaar op om het geloof met elkaar te vieren en te delen. Dit loopt alleen niet via onze parochiestructuren. Deze hebben hun nut en moeten we niet afschaffen, maar Gods Geest kan ook op andere wijze een nieuw elan aan de Kerk geven. Er zijn in onze tijd vele gemeenschappen en bewegingen die mensen aantrekken om hun geloof te beleven. Jongeren willen ook andere jongeren treffen bij hun geloofsbeleving.

Frankrijk liep voorop in de teloorgang van het geloof, maar loopt nu ook voorop in een stuk herleven. Daar zijn misschien wel honderd nieuwe gemeenschappen waarin mensen zich aangesproken voelen om het authentieke geloof met enthousiasme te beleven. We zien hier een nieuwe toekomst voor de Kerk. Alleen in hun parochie zijn die mensen vaak de enige. Willen we een opbloei van de Kerk willen zien, dan moeten we  over de parochies heen kijken. Zo'n visie werkt ook inspirerend. En wellicht kan er vanuit deze gemeenschappen en bewegingen in de toekomst een nieuwe evangelisatie overslaan naar de parochies. 

Wat al deze nieuwe - of ook al langer bestaande - gemeenschappen kenmerkt is de plaats die aanbidding en stilte krijgen. Mensen kunnen er opnieuw mystiek en het gevoel voor het sacrale ervaren. De Eucharistie wordt bezielend gevierd en mensen ervaren er gemeenschap. Echte liturgie, die in harmonie met de wereldkerk is, heeft een eigen genadewerking. Jongeren en gezinnen die het geloof zoeken voelen zich er thuis omdat ze er leeftijdsgenoten en gelijkgezinden treffen die ook een gelovig leven willen leiden.

God geeft ook voor deze tijd genade. De Heilige Geest werkt ook nu. Dat wij oog mogen hebben voor zijn initiatieven.

Auteur: pastoor Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

    Corneliuskerk  Gerardus Majella Gerardus Majella kerk
Vrijdag 7 juni
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; voor fam. Speth-Mertens.
 

Zaterdag  8 juni

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

 

19.00 uur Zangmis. St Jrd ouders Fer en Gusta Mannheims-Peters; Zld Nettie Durinck-Voermans en Frans Durinck (coll).
 

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag

Communiedankviering

9.30 uur Zangmis St Caeciliakoor. Zld echtelieden Lei Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-Beaujean; Zld Monique Hazen-Frijns; Zld Jan Kisters (coll).

Aansluitend Processie.

Voor de route zie elders in het parochieblad.

Zondag 9 juni Pinksteren

GEEN H. MIS

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. Voor alle levende- en overleden leden van de Kon. Schutterij St. Sebastiaan; Zld Monique Hazen-Frijns; Jrd Math en Fieny van Oijen-Starmans.
 
 

Dinsdag 11 juni

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 12 juni

9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
 

Vrijdag 14 juni

15.00 uur Huwelijksmis van Renate Wagemans en Cor Bakker.

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Vrijdag 14 juni

13.00 uur Huwelijksmis van Ron Vrancken & Bianca van Lent .

Zaterdag 15 juni

14.00-15.00 uur Herdenkingsdienst Bisschop Hans Reesink

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis m.m.v. fanfare St. Joseph.  Zld Sjir Lipperts(coll); Zld José Bertram-Zuketto (coll); Zld Mia Hensgens-Krakowczyk.
 

Zondag 16 juni

11.00 uur Zangmis .  Zld Jo Derikx (coll); Zld Giovanni Perin en Carolina Perin-Peron (coll); Zld Jos Smeets (coll); Zld Rudy Meijboom (coll); Zld Fienie Hermans-Frolichs (coll).

Zondag 16 juni

9.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies.

Maandag 17 juni

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Maandag 17 juni

10.00 uur H. Mis in de Grindel (afscheid van Pastoor Wim Miltenburg in de Grindel)
 

Dinsdag 18 juni

9.00 uur Leesmis.
Woensdag 19 juni
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; Voor Harry Bollen en overleden familieleden.
 

Vrijdag 21 juni

19.00 uur Leesmis. St Jan Hendrik Kleinjans, Maria Gertrudis Vrohn en zoon Hubert Kleinjans.
 

Zaterdag 22 juni

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Gerda Klinkers-Hermans (coll); Zld José Peters-Gulpers (coll).
 

Zondag 23 juni

Afscheid pastoor Wim Miltenburg

11.00 uur Zangmis m.m.v. Caeciliakoor. Voor het welzijn van onze parochies; 1e jrd Sjeng Quaedvlieg; Jrd Truus Peters.

Zondag 23 juni

9.30 uur Zangmis. 2e Jrd Margôt Gommans-Leers.

Maandag 24 juni

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
 
 

Dinsdag 25 juni

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 26 juni

9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
 

Vrijdag 28 juni

19.00 uur Leesmis. St Peter Josef Meens, Maria Josefa Vinders en Jacob Meens. 
 

Zaterdag 29 juni

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst voor Jacob Wenemoser; Zld Henk Lavalle (coll); Zld Elisabeth Bizzotto-Vliex (coll).
 

Zondag 30 juni

11.00 uur Zangmis. St Jrd Lisa Degens; voor een overledene (coll).

Zondag 30 juni

9.30 uur Zangmis.  Gest Jrd Maria Wiermans en zoon Twan.

Maandag 1 juli

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St Jan Jacob Wijnen. Voor alle zielen in het vagevuur.
 
 

Dinsdag 2 juli

9.00 uur Leesmis.

Woensdag 3 juli

9.00 uur Leesmis. St Josef en Mathieu Joosten; St August Voncken en Helena Hermans.
 
   
   

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Uitnodiging voor alle parochianen

Op zondag 23 juni 2019 neemt

pastoor Wim Miltenburg f.s.o.

afscheid van de parochies Heerlen-Noord waar hij sinds 2013 werkzaam is geweest en van de Parochiefederatie Schandelen, waar hij in 2015 tot pastoor werd benoemd. De kerkbesturen van deze parochies nodigen u gezamenlijk uit voor het afscheid van pastoor tijdens een plechtige H. Mis om 11.00 uur in de Corneliuskerk in Heerlerheide.

Aansluitend is er van 12.30 uur – 14.30 uur gelegenheid voor een persoonlijke afscheidsgroet tijdens de receptie in het Corneliushuis, Groeët Genhei 14, 6413 GN Heerlen

 

 

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Cornelius nodigt parochianen van de Vrank uit

De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie behoorde veel groter dan nu. Een deel van de oude parochie is in 1930 afgesplitst voor de stichting van het rectoraat Vrank. Op zondag 16 juni worden alle parochianen van de Antonius van Paduaparochie van de Vrank uitgenodigd in de Corneliuskerk om tijdens de H. Mis van 11.00 uur terug te kijken op de geschiedenis van hun parochie. Dat gebeurt o.a. door een terugblik van een parochiaan van de Vrank, het gebruik van liturgisch vaatwerk uit de Antonius van Paduakerk en uitstalling van het Antoniusbeeld, de patroonheilige van de parochie. Na de mis is er de gelegenheid om met een kop koffie nog even na te praten.

Een stukje geschiedenis:

In 1926 krijgt pater Bernardus Teunissen van het Franciscanerklooster aan de Sittarderweg de opdracht om de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden in de “Husken-kolonie”. Dit wordt de derde Franciscanerkerk in de gemeente Heerlen, naast de kerk aan de Sittarderweg die al sinds 1911 bestaat en de kerk aan de Laanderstraat die al sinds 1923 bestaat.

 De Franciscanen krijgen in 1909 het verzoek om de zielzorg op zich te nemen in de mijnwerkerswijken, de zogenoemde koloniën, in het grensgebied van de parochies Heerlen en Heerlerheide. De paters bouwen een klooster met kerk aan de Sittarderweg vanwaar zij hun pastorale taak gaan uitvoeren. De mijnen blijven groeien en in de jaren twintig van de vorige eeuw komen onder andere de nieuwe koloniën Husken en Vrank tot stand. Deze zouden volgens de oorspronkelijke plannen de grootste koloniën tot dan moeten worden. Tijd dus om een deel van het verzorgingsgebied van de paters van de Sittarderweg af te splitsen en tot een apart rectoraat te maken.

In 1966 wordt het rectoraat verheven tot parochie. In 2007 verlaten de paters Franciscanen de parochie. De parochie gaat een clusterverband aan met de Gerardus Majella parochie Heksenberg en beide parochies gaan verder onder één kerkbestuur en met één gezamenlijke priester. Op 20 november 2016 wordt de kerk aan de eredienst onttrokken.

Het kerkgebouw is momenteel in afwachting van een nieuwe eigenaar en nieuwe bestemming.

 

 

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Bidden we voor de zielenrust van Bisschop Reesink

Bidden we voor de zielenrust van bisschop Hans Reesink (84 jr).

Hij is op ’s Herenhemelvaart in het klooster St. Antonius te Divinópolis (Brazilië) overleden. Op vrijdag 31 mei zal er voor hem om acht uur  plaatselijk tijd een requiemmis in de kerk van St. Isabel in Brazilië worden opgedragen - in ons land is het dan 13 uur. Hierna zal hij worden overgebracht naar het kerkhof van de franciscanen in Ribeirão das Neves.

Bisschop Hans Reesink was afkomstig van de St. Antoniusparochie van de Vranck. (geboren in Koningsbeemd 28 juli 1934). Hij is in 1956 toegetreden tot de orde van de franciscanen. Hij is naar Brazilië gegaan waar hij o.a. provinciale overste is geweest in Santa Cruz (1970-1979.) In 1989 heeft paus Johannes Paulus II hem tot bisschop van het bisdom Almenara benoemd en in 1998 tot bisschop van het bisdom Teófilo Otoni. In 2009 is hij met emeritaat gegaan. Als hij in ons land was heeft hij met regelmaat in de zomermaanden in de Antonius van Paduakerk en ook wel in de Corneliuskerk de H. Mis gevierd.

Op de dag van zijn uitvaart (31 mei) ’s avonds hebben we om 19.00 uuur een H. Mis voor de zielenrust van bisschop Reesink opgedragen in de St.-Corneliuskerk. Vrijdagochtend hebben ook de klokken voor hem geluid. 

Zaterdag 15 juni  van 14.00-15.00 uur in de Corneliuskerk is een Herdenkingsdienst voor bisschop Hans Reesink.

Gebed

Almachtige God, Gij hebt uw dienaar bisschop Hans Reesink de zorg toevertrouwd voor uw volk. Schenk hem nu overvloedig loon voor zijn werk en laat hem de eeuwige vreugde binnengaan van zijn Heer. Door Christus onze Heer. Amen. Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Auteur: Kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Excursie Kornelimünster

Op zondag 23 juni 2019 stond een excursie naar Kornelimünster op het programma van 180 jaar Corneliusparochie. Op die datum neemt pastoor Miltenburg echter afscheid van de parochie. We hebben daarom besloten om de excursie uit te stellen tot na de zomervakantie. De nieuwe datum wordt zondag 25 augustus. Meer gegevens volgen nog.

Auteur: kerkbestuur

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

 
Heerlerheide

Heksenberg
Kerk Schandelen
Schandelen
zaterdag 14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
   
zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 uur
maandag 19.00 uur
18.45 uur: Marianoveen
   
dinsdag   09.00 uur  
woensdag 09.00 uur   19.00 uur
donderdag     09.00 uur
vrijdag 19.00 uur    

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/  

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Korte geschiedenis St.-Cornelius Deel 1

Rond 1800 concentreerde zich de bewoning van Heerlerheide rond de buurtschappen Cauvelens, Bok, Gracht, Heerenweg, Schrieversheide, de lng of oud-Einde, Ganzeweide, Heuls, 't Straatje, het Hitje, de Varenbeukel, Jans, Vrank en Koningsbeemd.
D mensen gingen toen niet zo vaak naar de stad. Wel moesten ze vóór l838 elke zondag naar Heerlen of naar Schaesberg ter kerke. Te Schaesberg was de mis vroeger dan in de Pancratius, die bovendien te klein was voor de uitgestrekte parochie, omdat de helft van de kerk tot 1837 gebruikt werd door de protestanten. Ook naar de oude kerk in Brunssum of het kerkje aan de markt te Hoensbroek gingen de bewoners van de Hei om hun Zondagsplicht vervullen.
Voor dopen, vormen, trouwen en begraven moest men naar de  parochiekerk te Heerlen. Eene geere weeg is eene veere weeg, zegt een Limburgs spreekwoord, d.w.z. een weg die men graag aflegt loopt men als op veren, en in die tijd zonder fiets, tram of bus schrok men niet terug voor lange voetreizen. Tijdens de Belgische Opstand deed zich echter de gelegenheid voor een eigen kerk te bouwen. Mgr. Van Bommel keurde goed, dat wegens de verre afstand van de St. Pancratius te Heerlerheide een zelfstandige parochie werd gevormd, te meer daar hij wist, dat het Belgisch Gouvernement royaal permissie gaf tot het bouwen van nieuwe kerken en het oprichten van parochies en bovendien aan- zienlijke subsidies toekende. De grens zou zo ongeveer zijn de Caumerbeek. Tot eerste pastoor werd benoemd H. D. Reynders, kapelaan te Waubach; hij werd 18 maart 1839 geïnstalleerd.

Al de hiervoor genoemde gehuchten behoorden tot de nieuwe parochie, maar er was geen kerk en geen geld! De boeren en kremers (kleine handelaren) van omstreeks 1835 waren arm, speciaal op de zandgrond. De bouwcommissie wist ook al dat goud niet alleen rijkdom uitmaakt maar dat arbeid óók een kapitaal is. De boeren waren de geringe gemeentezorg gewend. Voor hen was het oude rijmpje nog realiteit:

Bok, Geit, Ganzewei
Varebeukel, Schrieveshei
Heereweg en Nieuwenhagen
Der eine zal 't der angere zage
Dat ze motte komme botte (werken)

mit schöppe en hakke

Mit gow peerd en geen ow krakke.

 

Dit systeem van hand- en spandiensten paste men nu ook toe bij de bouw van de kerk. De brikken werden op Heerlerheide gebakken, 't hout werd gekapt, ijzer gehaald, het hobbelige bouwterrein geëffend, het graafwerk verricht, enz. Zo bouwde deze jonge gemeenschap mee aan haar eigen kerkje en pastorie.

In het "Deliberatie-register van de Fabrieksraad der parochiale Kerk van St. Cornelius te Heerlerheide" kan men lezen, dat Egidius van Es, de eerste koster van de nieuwe kerk, met anderen het initiatief tot al dit werk nam. Bij besluit van 16 aug. 1836 autoriseerde Zijne Majesteit, de Koning van België, het Gemeentebestuur van Heerlen om een kerk te Heerlerheide te bouwen en de Rijksschatkist gaf een subsidie van duizend franken. Bij besluit van 13 April 1837 benoemde het Gemeentebestuur een commissie tot bouw van deze kerk. Zij bestond uit de volgende notabelen van Heerlerheide:

Baltbazar Sijstermans, schepen.
Jan Caspar Cloots, lid van de Gemeenteraad.

Jan Arnold Hoenen, lid van de Gemeenteraad.

Jan Nicolaas Wijnen, landbouwer.

 

Deze heren pakten het werk flink aan en op 15 januari 1838 werd de bouw aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver: Jan Dominicus Ritzen, schrijnwerker te Heerlen, voor 4200 franken. De kerk werd ongeveer 24 m. lang, 12 m. breed, de muren 11 m. hoog en de torenmuren 19 m., terwijl de fundamenten uit mergelstenen werden gemaakt. Einde deel 1.

 

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Kevelaer

BEDEVAART KEVELAER

Op dinsdag 3 september gaan we weer op bedevaart naar Kevelaer.

De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Opstappen in de Heulsstraat.

U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon 045-5225239 of op het parochiekantoor, telefoon 045-5212450.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Processie

PROCESSIE 9 JUNI 2019

De processie vertrekt na de H. Mis om ± 10.15 uur en volgt onderstaande route:

Kerkstraat, Lokerstraat, Wannerplein, Groeët Genhei, rustaltaar in de hal van Ter Eyck, Heulsstraat, rustaltaar hoek Kampstraat-Heulsstraat, Kampstraat, Unolaan, rustaltaar naast café De Bolle, Gravenstraat, Lokerstraat, Kerkstraat, rustaltaar bij het H. Hart voor de St. Corneliuskerk.

Dit jaar kan het traditionele concert door de fanfare St. Joseph na de processie in het Corneliushuis niet doorgaan. Het kerkbestuur nodigt daarom alle deelnemers aan de processie uit voor een gezellig samenzijn na afloop in de tuin van de pastorie met koffie en vlaai.  

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

Doopsel bladeren Overlijden ring Huwelijk
Revi, zoon van Maarten Kruissen en Rafaëla Vrōsch

Ans van den Bergh,

85 jaar, Maastricht

 

14 juni St. Martinus kerk te Stein

Joey Smits en Wendy Huyten

Jasmine, dochter van Jeffrey Theunissen en Suzanna Mujoli

Jacob Wenemoser,

93 jaar, Schiestraat

14 juni St.-Corneliuskerk

Cor Bakker en Renate Wagemans

Jaiven, zoon van Ramon Paulina en Jacqueline Bemelmans

Sjef Raven, 88 jaar

Huyn van Rodenbroeckstraat

14 juni H. Gerardus Majella kerk

Ron Vranken en Bianca van Lent

Raff, zoon van Ricardo Diepeveen en Jennifer Kayser

 

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

advertentie anja

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Praktische informatie

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

     

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt 

op maandag 1 juli 2019!

Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Bisschop Smeets gaat eerste priesters wijden

Op de zaterdag na Pinksteren (15 juni) vindt in de kathedraal in Roermond zoals gebruikelijk de priesterwijding plaats. Het is dit jaar de eerste keer dat bisschop Harrie Smeets deze plechtigheid leidt. De diakens Marco Figliola en Cesar Cortes Oviedo zijn de eerste kandidaten die door hem tot priester worden gewijd. 

 

Marco Figliola (32) komt uit Italië en Cesar Cortes Oviedo (35) uit Honduras. Beiden behoren tot de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, die sinds een aantal jaren in Limburg is gevestigd. Zij worden gewijd tot priester van het bisdom Roemrond. Figliola werkt als kapelaan in Roermond en Herten en Cortes Oviedo is verbonden aan de parochies in Roermond-Noord-Oost. 

 

De priesterwijding begint op zaterdag 15 juni om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom. 

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

 

 

  

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

uitschrijven

www.parochiesheerlennoord.nl