Parochienieuws logo

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

logo

nummer:10 - 2018, periode: november/december - Printversie

Advent: tijd van het opzetten van de kerststal

Boom en stal moeten een eenheid vormen. Heel vlug scheiden we beide. Dat gebeurt in het concrete dagelijkse leven ook gemakkelijk. Waar kribbe en kruis verdwijnen kan de boom met lichtjes wel blijven schijnen en sfeer brengen, maar ongemerkt wordt het een ander licht. Meer esoterisch ..., we leggen dan meer het accent op onszelf - wij moeten dan zelf vrede en licht brengen - en minder gaat het om het kerstkind Jezus. 

 

Wij hebben Jezus nodig als onze Verlosser. Het kruis kunnen we niet ontlopen. Mensen kunnen, zelfs ongewild, voor elkaar soms een kruis zijn; kinderen en ouders voor elkaar, of door ziekte, tegenslag, ontslag. Jezelf dan bevrijden door allerlei oosterse therapieën en methodes is geen christelijke verlossing. Daarin komen de Drie-ene God en het kruis niet voor. Christelijke Verlossing komt door het kruis. Het lied Er is een Kindeke geboren op aard drukt bezingt het al: 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; t kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis!

 

Daarom houd ik kerststal en -boom bijeen; het licht gaat uit van het Kerstkind, de Mensgeworden Zoon van God. Kerstmis is: God deelt zijn leven met ons. Hij verlost ons door het kruis. Ik ken een collega-priester die bij de kerststal ook de paaskaars plaatst: de Verlossing, die met Kerstmis begint loopt uit op Pasen. Daar kan geen 'zelfverlossing' tegenop. Daarom gaan bij mij de lichtjes in de boom tot in de kerststal; of mooier gezegd; het licht straalt van kribbe en kruis de wereld in! 

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

    Corneliuskerk  Gerardus Majella Gerardus Majella kerk

Vrijdag 23 november

19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 24 november

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Sjef Hermans (coll); Jrd Ton L’Ortije; Zld Gerda Klinkers-Hermans (coll).

 

Zondag  25 november

KINDERNEVENDIENST

11.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor. Jrd Erich Nitsche en Annie Nitsche-Beaujean; ZldAnnie Hikspoors-Lambregts (coll); Zld Winy Falize-Peters (coll); Zld Hub Joosten (coll); Zld Fam. Schiffler-Rademakers; Zld Maria Nguyen thi Huyen en Luca Nguyen van Bo; Zld overleden ouders Ben en Else Hissink-Hallmann (coll).

 Zondag 25 november

9.30 uur Zangmis. Voor een overledene (coll).

Maandag 26 november

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 27 november

9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 28 november

09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 30 november

19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 1 december

1ste weekend Advent

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll); Zld Jan Frolichs (coll); Zld Henk Lavalle (coll).

 

Zondag 2 december

1e zondag Advent

11.00 uur Zangmis. m.m.v. Concertato. St Jrd echtel. Martin Kleijkers en Wilhelmina Gulpers en dochter Annie; 2e Jrd Lily Kleinjans-Spelthan; Zld Willy Crousen-Manders (coll).

Zondag 2 december

1e zondag Advent

9.30 uur Zangmis.

Maandag 3 december

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St t.e.v. H. Barbara en voor Alphons Leers.

 Maandag 3 december:

10.00 uur H.Mis in de  Grindel

 

Dinsdag 4 december

9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 5 december

09.00 uur Leesmis. St Jozef Smeets, Maria Ritzen en zoon Jozef.

 

Vrijdag 7 december

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; Zld fam. Speth-Mertens.

 

zaterdag 8 december

2de weekend Advent

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Liesbeth de Block-van Rozen (coll); Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 9 december

2e zondag Advent

11.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor. Zld Annie en Piet Hikspoors-Lambregts (coll); 2de Jrd Frans Hanssen.

Zondag 9 december

2e zondag Advent

9.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; gest.jrd. Jean Hochstenbach.

Maandag 10 december

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis. St Wijnand Bemelmans, Maria Elisabeth Moonen en dochter Hubertine.

 

 

Dinsdag 11 december

9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 12 december

09.00 uur Leesmis. St Josef Packbier en Anna Maria Heiligers.

 

Vrijdag 14 december

19.00 uur Leesmis. St Familie Durlinger-Nijssen.

 

Zaterdag 15 december

3de weekend Advent

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst Jo Derikx; Zld Treesje Paas-Schulteis (coll); Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 16 december

3e zondag Advent

11.00 uur Zangmis. m.m.v. St.Caecilia koor. St Jrd Hein Zijlstra; Zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter Resi (coll.); Zeswekendienst Giovanni Perin.

Zondag 16 december

3e zondag Advent

9.30 uur Zangmis.

Maandag 17 december

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis. St Jan Michael Diederen en Maria Helena Moonen. 

 

 

Dinsdag 18 december

9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 19 december

09.00 uur Leesmis.

 

 

 

 

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Boeteviering en biechtgelegenheid

Er bestaat geen vrede zonder bekering.

 

Om royaal de gelegenheid te geven vermelden we hier de boetevieringen en biechtgelegenheden in Heerlen-Noord en ook die van de parochiefederatie Schandelen.

 

kerk Schandelen: boeteviering en aansluitend biechtgelegenheid:

 

Woensdag 12 december 18.15 uur; meerdere priesters zijn aanwezig.

 

Ook (tijdens en) na de H. Mis van 19.00 uur is er biechtgelegenheid. 

Biechtgelegenheid voor Kerstmis is er verder na afspraak met kapelaan Rijo en telkens vóór en na de HH Missen in december.

 

kerk Heerlerheide: boeteviering en biechtgelegenheid:

 

Vrijdag 21 december 18.30 uur; gevolgd door de H. Mis om 19.00 uur en na de H. Mis biecht- gelegenheid.

 

Biechtgelegenheid is er ook zaterdags van 16.00 -16.45 uur in de kerk, en verder na afspraak met de pastoor.

 

Om te biechten kun je voor het maken van een afspraak ook bellen of appen met pater Bert Koppen 06 151 68658

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Bijzondere eucharistievieringen in de Advent

Eerste Adventszondag 2 december.

Om 11.00 uur zingt het kamerkoor Concertato o.l.v. Steven van Kempen.Dit kamerkoor heeft al enkele keren in onze kerk een H. Mis gezongen en telkens was de keuze en uitvoering van de gezangen heel mooi en toepasselijk.

Voor wie Concertato graag ook buiten een H. Mis hoort: op zondag 25 november verzorgt Steven van Kempen samen met andere koren, solisten en een percussiegroep een tripleconcert in Mondo Verde (19.00 uur).

 

Tweede Adventszondag 9 december.

In de H. Hartkerk van Schandelen is om 11.00 uur een pontificale H. Mis met twee bisschoppen uit India - die voor de wijding van onze nieuwe bisschop in ons land zijn - die met onze kapelaan Rijo een H. Mis celebreren in de Syro-Malabaarse ritus. De viering zal zijn in het Malayalam, de eigen taal van kapelaan Rijo. De Syro-Malabaarse ritus is een van de ongeveer 25 riten die de katholieke Kerk kent. De Mis duurt wel iets langer dan wij gewend zijn, reken op ruim anderhalf uur. Meer info is te vinden op de website van de parochie Schandelen: https://parochieschandelen.nl .

 

Derde Adventszondag 16 december

In de Corneliuskerk zingt om 11.00 uur het Gemengd Koor St. Caecilia.

Deze zondag willen we tevens het jaar openen van 180 jaren Corneliusparochie. Gedurende 2019 schenken we hier aandacht aan, zowel binnen als buiten ons kerkgebouw.

De bisschop van Luik, Mgr. Cornelius van Bommel heeft 180 jaar geleden op 31 december de Corneliusparochie opgericht, die toen een uitgebreider gebied omvatte dan nu. Ook de parochies die in de afgelopen eeuw hieruit ontstaan zijn betrekken we er bij. Op zondag 16 december hopen we u het programma voor het komend jubileumjaar in hoofdlijnen te kunnen aanbieden. 

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda + viering Ter Eijck 8 december

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond: maandag 3 december om 20.00 uur in de parochiezaalHeerlerheide.

Viering Ter Eijck 8 december

Vanwege de bisschopswijding op 8 december en aansluitende receptie in Roermond zal de viering op 8 december om 14.30u in Ter Eijck geen eucharistieviering, maar een gebedsdienst zijn. Pastoraal werker Thomas van der Horst zal deze verzorgen.

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

 Doopsel bladeren Overlijden ring Huwelijk

Zoë, dochtertje van Mark en Vicky Vossen-Rijssemus

Shalida

Natan, zoon van Quincy Gonzalez en Sylwia Biszkont

Elisabeth Bizzotto-Vliex,   87 jaar, Bocholtz

Giovanni Perin, 83 jaar, Beukstraat

Jo Derikx, 77 jaar, Litscherboord

Sjir Lipperts, 89 jaar, Keekstraat

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Onder het motto: ”Elke dag een beetje spirit!” op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinning teksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem, de opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster  Witten worden georganiseerd (zie ook op www.kloosterwittem.nl).

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Het einde van het kerkelijk jaar

Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de ‘34ezondag door het jaar’. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het feest van Christus Koning gevierd.
Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten ‘sterke tijden’ en de ‘tijd door het jaar’. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagen tijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de ‘zondagen door het jaar’.
Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar hoofdzakelijk uit het Marcus evangelie gelegen (jaar B). Komend jaar staat het evangelie van Lucas centraal.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

Primera - reclame Zijlstra

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Praktische informatie

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

8 december: Wijding Mgr. Harrie Smeets

Mgr. Harrie Smeets is op 10 oktober 2018 door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij is de 24e bisschop van Roermond sinds de oprichting van het bisdom in 1559 en de tiende bisschop sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853.

Op 8 december 2018 wordt Mgr. Smeets in de Sint-Christoffel kathedraal in Roermond tot bisschop gewijd. Tijdens die viering zal hij ook de zetel van de Kerk van Roermond in bezit nemen.

Mgr. Harrie Smeets

Wapenspreuk

Elke bisschop heeft traditioneel een persoonlijk wapen. Het wapen van Mgr. Smeets wordt op dit moment ontworpen. Bij het wapenschild hoort ook een wapenspreuk. Ook dit is een eeuwenoude traditie. In de spreuk is meestal iets eigens terug te vinden van de betreffende persoon. Mgr. Smeets heeft als wapenspreuk gekozen voor: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In een van de interview die hij recent gaf, zei hij hierover: “In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.”

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Het ontstaan van de Advent en de Adventskrans

De laatste vier weken vóór Kerstmis worden de Advent genoemd. De naam komt van het Latijnse woord ‘adventus’, wat ‘komst’ betekent. Dit verwijst uiteraard naar de komst van het Kerstkind. We vieren dan dat God zelf via zijn zoon Jezus mens geworden is. Met Kerstmis vieren we dus de komst van God op aarde en de Advent is de voorbereidingstijd daarop.
In de Kerk is de Advent ook een periode van inkeer en bezinning. De liturgische kleur is daarom paars, de kleur van de boetvaardigheid. Op de derde zondag van de advent mag de kleur roze zijn, als teken dat de advent halverwege is en het Kerstfeest voorzichtig zijn licht vooruit werpt. In een ver verleden gold de Advent ook als een vastentijd, maar dat gebruik is in 1917 al officieel afgeschaft. Van 17 december tot 24 december is de kerstnoveen. In die periode zijn er geen gedachtenissen van heiligen.
Het is niet helemaal zeker hoe de Advent als aparte voorbereidingstijd is ontstaan. Vermoedelijk is de traditie in de vijfde eeuw vanuit de Oosterse Kerken in Frankrijk en Spanje terechtgekomen. De Advent wordt voor het eerst genoemd in een boek van Gregorius van Tours, die in de 6e eeuw leefde. Hij beschrijft dat er rond het jaar 480 in delen van Frankrijk een voorbereidingstijd vóór Kerstmis bestond. Al was er toen waarschijnlijk sprake van een periode van zes weken, die op 11 november begon en tot Driekoningen doorliep.
Dat de Advent maar vier zondagen kent, dateert uit de 10e eeuw. Vanuit Zuid-Europa had de Advent vooral een feestelijk karakter, terwijl Ierse monniken later vooral het boete       karakter van de Advent benadrukten. Tegenwoordig is de Advent een combinatie van beide: een tijd van inkeer en tegelijkertijd een hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus.

Adventskrans

Soms denken we wel eens dat alle tradities in de kerk eeuwenoud zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo is het gebruik om een adventskrans op te hangen nog geen 200 jaar oud. En bovendien van protestantse oorsprong. In 1838 introduceerde de Duitse predikant Wichern voor het eerst een houten krans waarop kaarsen werden aangestoken. Rond 1860 werd de krans met dennentakken bekleed. Pas aan het einde van de19e eeuw werd het gebruik ook in katholieke kringen overgenomen. De gewoonte om een adventskrans met wijwater te zegenen dateert pas uit de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw.

Adventskrans

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Kerstpakketten

Als parochie ondersteunen we van harte de Operation Kilo. Deze actie die bij de Plus wordt gehouden betekent dat we van de extra (houdbare) artikelen die u koopt kerstpakketten maken, bestemd voor bewoners van onze wijk die deze goed kunnen gebruiken. 

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

Korbel

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wereldlichtjesdag 2018

Zondag 9 december 2018 vindt voor de zevende maal op de begraafplaats Kampstraat te Heerlerheide een herdenking plaats voor alle overledenen.

Op elk grafmonument zal een glazen houder met led kaarsje geplaatst worden.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Sandra Bongers en Anton Kleintjens , beiden lid van het Thirdwingkoor, 

Evenals voorgaande jaren zorgen vrijwilligers voor koffie en warme chocomel.

Voor meer informatie en het programma verwijzen wij u naar onze website

www.wereldlichtjesdagheerlen.nl

De herdenking vindt plaats van 18.00 uur tot 19.15 uur en de begraafplaats is vanaf 17.30 uur alleen via de hoofdingang toegankelijk.

Het organisatiecomité en alle vrijwilligers heten u van harte welkom!

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse diensten

Dagen
Heerlerheide

Heksenberg
Kerk Schandelen
Schandelen
zaterdag 14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
   
zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 uur
maandag 19.00 uur
18.45 uur: Marianoveen
   
dinsdag   09.00 uur  
woensdag 09.00 uur   19.00 uur
donderdag     09.00 uur
vrijdag 19.00 uur    

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://www.dionysiusparochie.nl/spiritualiteit/lezingen-heilige-mis/.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Opbrengst collectes rampgebieden

Bij de kerkdeurcollecte in september 2018 voor de watersnoodramp in Kerala (India) hebt u € 253,88 gegeven.

Bij de kerkdeurcollecte in oktober 2018 voor aardbevings- en tsunamiramp op Sulawesi (Indonesië) hebt u hebt u het mooie bedrag gegeven van € 693,92.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt

op maandag 17 december 2018!

Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: Parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

uitschrijven