Parochienieuws logo

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

logo

nummer:9 - 2018, periode: oktober november 2018 - Printversie

In paradisum

Ons katholieke geloof kent een heel rijke uitvaart liturgie. Bij een kerkelijk afscheid is er plaats voor verdriet en vertrouwen; herinnering, geloof en hoop, en zo wordt heel ons gemoed aangesproken. Het stemt altijd dankbaar om, ondanks het verdriet van het gemis, de overledene deze rijkdom van een kerkelijke uitvaart mee te geven. Zo begeleiden we onze overledenen op hun laatste reis. 

Bij het verlaten van de kerk zingt ons koor, als de familie dat wil in paradisum deducant te angeli - engelen geleiden u naar het paradijs. Daarvóór hebben we dan voor onze dierbare gebeden, gezongen, herinneringen opgehaald in gesproken woorden en gebeden. Familieleden steken de kaarsen rondom hun dierbare aan, spreken soms een persoonlijke tekst en laten wel eens eigen muziek afspelen. 

Bij het weg groeien van het christelijk geloof, is zo'n kerkelijke uitvaart niet vanzelfsprekend. Mensen die gelovig zijn, doen er goed aan, hun wensen aan hun kinderen en kleinkinderen bekend te maken. Hoe persoonlijk een afscheid ook is, bij een kerkelijke uitvaart wordt de overledene mee gedragen door het geloof van 2000 jaar. Als pastoor probeer ik altijd het leven van de dierbare in het licht van Jezus' kruis en verrijzenis te plaatsen. Daar klinkt de hoop in door van het eeuwig leven. Aan het kruis heeft Jezus zelfs de 'goede moordenaar' beloofd: heden nog, zult gij met Mij zijn in het paradijs! 

De komende maand staan we stil bij onze overledenen, speciaal met Allerheiligen en Allerzielen. In Heerlen-Noord zegenen we de graven op de algemene begraafplaats rond 16u, aansluitend aan een requiemmis die middag. Ik voeg hieronder de tekst die de kerkvader Augustinus ons heeft nagelaten. Hij kan zo over de dood spreken omdat hij het verrijzenis geloof in zich draagt. Dit was hem nog ingescherpt door zijn moeder Monica. Vlak vóór haar overlijden zei ze tegen beide zonen Augustinus en Navigius, die zo bedroefd en verschrikt bij haar stonden omdat ze niet thuis kon sterven: begraaf dit lichaam maar waar je wil, als je me maar gedenkt aan het altaar van de Heer. Door haar gebed en haar geloof had moeder Monica de kracht van de  H. Mis ontdekt. En vanuit eenzelfde inspiratie kan haar zoon Augustinus schrijven:   

Aan de overkant.

De dood is niets. Ik ben slechts aan de overkant. Ik ben mezelf. Jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid. De draad is niet gebroken. 

Waarom zou ik uit jouw gedachten zijn? Omdat ik uit je gezichtsveld ben? Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg. Je ziet alles gaat goed ... Je zult mijn hart opnieuw ontdekken; je zal de zuiverste tederheid terugvinden. Dus dor je tranen en ween niet, als je van me houdt.

(Augustinus, bisschop van Hippo, 354-430)

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

    Corneliuskerk  Gerardus Majella Gerardus Majella kerk

Vrijdag 19 oktober

18.40 uur Rozenkrans bidden.

19.00 uur Leesmis. St Peter Jozef Huits en Maria Sybilla Hermans.

 

Zaterdag 20 oktober

 16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Gusta Mannheims-Peters (coll.); Zld Sjef Hermans (coll).

 

Zondag 21 oktober

11.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor. St Jrd echtel. Lei Cremers en Cisca Voncken, Guus Cremers en Jan Cremers; Zld Annie Hikspoors-Lambregts (coll); Zld voor Winy Falize-Peters (coll); 2e jrd Mia van Duivenvoorde-Wintraecken en voor echtel. Brouwers-Wintraecken en overledenen van familie Wintraecken-Strijdhagen.

Zondag 21 oktober

09.30 uur Zangmis voor een overledene    (coll).

Maandag 22 oktober

18.30 uur Rozenkrans bidden.

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 23 oktober

09.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 24 oktober

08.40 uur Rozenkrans bidden.

09.00 uur Leesmis. Voor familie Schiffler-Rademakers. 

 

Vrijdag 26 oktober

18.40 uur Rozenkrans bidden.

19.00 uur Leesmis. St Theodoor Gulpers en Anna Moonen.

 

Zaterdag 27 oktober

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst Erika Speth-Segeren; Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 28 oktober

KINDERNEVENDIENST

11.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; St Jrd Pierre Rijvers en Fieny Kudzelka; Jrd. Paul Spronck; Jrd. Willy Crousen-Manders.

Zondag 28 oktober

09.30 uur Zangmis voor een overledene (coll).

Maandag 29 oktober

18.30 uur Rozenkrans bidden.

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St Antoinetta Wintgens-Bex.

 

 

Dinsdag 30 oktober

09.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 31 oktober

08.40 uur Rozenkrans bidden.

09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 2 november ALLERZIELEN

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend H. Mis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; Zld. fam. Speth-Mertens.

 

Zaterdag 3 november

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. St Jrd Sjaak Simons en Johanna Thomassen; Zld José Bertram-Zuketto (coll); Jrd overleden fam.leden fam.Baburek .

 

Zondag 4 november 

Allerheiligen/ Allerzielen

11.00 uur Zangmis. m.m.v. Koor Coda. Jrd Bertien Quaedvlieg-Beaujean en zld Lei Quaedvlieg; St Jrd overl. ouders Harry Wiertz en Tonny Wiertz-Schils; Zld Math Frolichs;  Zld. Mia van Voorst-Beaujean.

15.00 uur Zangmis.

Allerheiligen en Allerzielenviering. m.m.v. St. Caeciliakoor.

St Hubert Jos. Packbier en Elisabeth Otermans; Zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter Resi (coll); Jrd Anna Wojteczek; Zld Jozef Claus en zus Mia.

Zondag 4 november

Allerheiligen/Allerzielen

09.30 uur Zangmis voor alle overledenen van het afgelopen jaar.

Maandag 5 november

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 6 november

09.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 7 november

09.00 uur Leesmis. St Josef Wintgens, Jan Mathijs Wintgens en Maria Catharina Huntgens.

 

Vrijdag 9 november

19.00 uur H.Mis vervalt

Vrijdag 9 november

19.00 uur H. Mis voor levende en overleden vrijwilligers van onze parochies. St Mathijs Beaujean, Netta Thewissen en Helena Hermans.

Zaterdag 10 november

16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Zld Annie Speth-Janssen (coll).

 

Zondag 11 november

11.00 uur Zangmis. Zld Frans Swinkels (coll); Zld Thei Hoen (coll).

13.00 uur H. Mis  b.g.v. OPENING CARNAVALSSEIZOEN. Voor levende en overleden leden van Carnavalsvereniging De Bokkeriejesj.

Zondag 11 november

11.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Voor levende en overleden leden van de Heksenbergse Vasteloavends Verein.

Maandag 12 november

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 13  november

09.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 14 november

09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 16 november

19.00 uur Leesmis. St Hendrik Otten en Johanna Litjens; St Jrd Jack en Doortje Koch-Vermeulen.

 

Zaterdag 17 november

GEEN BIECHTGELEGENHEID

19.00 uur Zangmis. St Jrd Pierre Hounjet en Maria Hounjet-Herberichs.

 

Zondag 18 november

11.00 uur Zangmis. m.m.v. St. Caecilia koor. Zld Jan Kisters (coll); Zld overledenen Familie Mertens.

Zondag 18 november

09.30 uur Zangmis. Gest. jrd. voor Annelies Nelis.

Maandag 19 november

18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 20 november

09.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 21 november

09.00 uur Leesmis. St Theodoor Brust en Maria Hubertina Vroomen. 

 
   

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Heilige Gerardus Majella feestdag 16 oktober

Hij werd op 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als zoon van een eenvoudige kleermaker. Hij verlangde ernaar om in het klooster te gaan, maar daar had hij naar de mening van degenen die hem moesten beoordelen te weinig capaciteiten voor. Toch bleef hij hopen en vragen, terwijl hij bij zijn vader het vak van kleermaker uitoefende. Na lang aandringen mocht hij in 1749 alsnog lekenbroeder worden bij de redemptoristen. Naast de gewone kloostergeloften legde hij ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste.

Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid. Hij kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker en tuinman. Het was de heilige Alphonsus Maria de' Liguori (†1787; feest 1 augustus), die in deze ijverige, bescheiden kloosterling een heilige ontdekte. Ook bij de mensen buiten het klooster was hij zeer geliefd; als hij ergens verscheen werd er geroepen: "Daar is de heilige!". Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en charitatief werk, maar vooral om een aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie, gedachtelezen, helderziendheid, voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke genezingen. Ook zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip in moeilijkheden te redden: hij trok het aan twee vingers naar de wal.

Verering & Cultuur
Hij werd heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote verering. Nog altijd trekt zijn graf talrijke pelgrims.

In Nederland heeft hij een bedevaartsoord bij de paters redemptoristen te Wittem, Zuid-Limburg. Daarnaast zijn er bedevaarten in Barger Oosterveld, Hulten, Overdinkel en Weebosch.
Hij is patroon van kleermakers; van communicantjes; van moeders en zwangere vrouwen. Zij voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken.
Hij wordt afgebeeld mediterend met een kruis in de hand; brood uitdelend aan kinderen; met een schip (vanwege het wonder).

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

 Doopsel bladeren Overlijden ring Huwelijk

Vanity, dochter van Maurice de Bruin en Cassie Nuij

Naomi, dochter van Anja van den Boogaard

Raylie, zoon van Marco Dijkers en Anja van den Boogaard.

Myla, dochter van Richard van der Velden en Samantha Kogel.

Rosely, dochter van Robby Van den Boogaard en Dorothyjane Visser.

Bradley, zoon van Robby Van den Boogaard en Dorothyjane Visser.

Helena, dochter van Bjorn Stienen en Anneke Baeyens.

Raylen, zoon van Wesley Verweij en Desiree Strijkers.

Lynn, dochter van Maikel en Sabrine Crutzen.

 José Peters-Gulpers,       81 jaar, Gravenstraat

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Beleef Wereldjongerendagen op Ameland

In januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Voor alle jongeren die daar niet bij kunnen zijn, wordt in het laatste weekeinde van januari WJD@home gehouden op Ameland.

De katholieke Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Doorgaans komen er meer dan een miljoen jongeren naartoe. Ook vanuit Limburg reist er meestal een groep mee. Dat gebeurt ook deze keer. Maar Panama is ver. De reis is dus duur. Bovendien vallen de WJD weliswaar in de Midden-Amerikaanse zomer, maar in Nederland midden in de winter en dus ook het schooljaar. 

Voor alle jongeren die er toch een beetje wij willen zijn, is er het thuisprogramma op Ameland. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, de kosten bedragen € 75,-.

Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hierover is te vinden op 
www.wjd.nl.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavondmaandag 5 november om 20.00 uur in de parochiezaal te    

                                            Heerlerheide.

Rozenkrans bidden: in de oktobermaand op weekdagen voorafgaand aan elke H.Mis.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Reactie op nieuwe bisschop

Mijn eerste reactie op de bekendmaking van onze nieuwe bisschop

Woensdagmiddag 10 oktober had ik een wat langere wandeling gemaakt – een kleine bergtoer. Ieder jaar houd ik een retraite: een tijd van overweging, verdieping en gebed. En dat was juist afgelopen week. Thuisgekomen in het klooster waar ik mijn retraite hield, lag er een briefje voor mijn deur. Ik las Deken van Venray, Harrie Smeets, is de nieuwe bisschop van Roermond. Het maakte me blij en dankbaar. Ik ken hem. Zo’n bericht tijdens de retraite is een mooie gelegenheid om in een Te Deum God dan te danken voor onze nieuwe bisschop. En ik heb in het rozenkransgebed – dat was de eerste gebedstijd die kwam – de opdracht van Harrie Smeets als bisschop bij God aanbevolen.

Vrijdagavond was ik terug in Heerlen en heb namens onze parochies een felicitatie geschreven. Ik heb onze nieuwe bisschop daarbij aangeboden dat onze erewacht, die iedere woensdag- en zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur bij het Allerheiligste waken, zijn intenties bij de Heer zal aanbevelen. Als hij iets heeft waar hij graag extra gebed voor wil, kan hij – zonder te laten weten waarvoor precies – het laten weten dan zullen de leden van de erewacht deze intentie bij Onze Heer in het uitgestelde Allerheiligste brengen.

We waren echt aan het wachten een nieuwe bisschop. En er is nu blijheid alom. We voelden ons wat verweesd sinds december vorig jaar. Het laat uitkomen hoe we een bisschop nodig hebben; hoe hij ongemerkt zijn plaats heeft in ons geloofsleven. Laat het een uitnodiging zijn om God voor onze nieuwe bisschop Harrie Smeets te danken en bidden we – ook al komen op ene bisschop altijd allerlei problemen af – dat hijzelf vreugde kan beleven in zijn bisschopsambt en hij met zijn ambtsgenade hier tegen opgewassen is en ons bisdom zo kan leiden door de tijd.

Auteur: Wim Miltenburg fso, pastoor

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

Hier vindt u het evangelie van vandaag:  https://www2.evangelizo.org/NL/gospel/
De actuele liturgische kalender is te vinden op:

http://www.wlh.nl/downloads/Liturgische%20kalender%202017-18_1.pdf .

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse vieringen

Dagen
Heerlerheide

Heksenberg
Kerk Schandelen
Schandelen
zaterdag 14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
   
zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 uur
maandag 19.00 uur
18.45 uur: Marianoveen
   
dinsdag   09.00 uur  
woensdag 09.00 uur   19.00 uur
donderdag     09.00 uur
vrijdag 19.00 uur    

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

advertenties

Korbel

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

Internet

website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62

Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Één na laatste tv-mis uit Meerssen!

Op zondag 21 oktober komt de landelijke televisiemis van de KRO voor de één-na-laatste keer vanuit de basiliek in Meerssen. Op zondag 30 december is de laatste uitzending. De parochie in Meerssen heeft vijf jaar meegewerkt aan de vieringen op de landelijke televisie.

Sinds enkele jaren is het gebruik dat de mis op de televisie elke zondag vanuit een ander Nederlands bisdom wordt uitgezonden. Vóór Meerssen was dat in Limburg vanuit Tegelen en Venray. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke Limburgse parochie het stokje van Meerssen overneemt en volgend jaar regelmatig op televisie te zien zal zijn.

De televisiemis wordt elke zondag om 10.30 uur uitgezonden op NPO2. Daaraan voorafgaand is telkens om 10.15 uur het programma Geloofsgesprek te zien, met interviews met mensen die op een of andere manier actief zijn in de Kerk. 

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Oproep Paus Franciscus

Oproep Paus Franciscus in de Rozenkransmaand oktober.

 

Paus Franciscus heeft op 29 september alle katholieken opgeroepen in oktober de rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen voor de bescherming van de Kerk, die zich in “geestelijke turbulentie” bevindt. In een afgelopen zaterdag gepubliceerde Vaticaanse verklaring staat dat de paus recent onderstreepte dat gebed “het wapen is tegen de Grote Aanklager die ‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen gebed kan hem verslaan. De Russische mystici en de grote heiligen uit alle tradities adviseerden om op momenten van geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder de mantel van de Heilige Moeder van God.”

 

De paus ging niet verder in op de “geestelijke turbulentie”, maar zei wel dat gebed en boetedoening de Kerk kan helpen zich meer bewust te worden “van de fouten, misstappen en misbruiken die in het heden en in het verleden zijn begaan, en toegewijd om zonder enige twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge overwinnen”.

 

Het bisdom Roermond beveelt zeker in de huidige omstandigheden de oproep van de paus van harte aan. Eerder deze week heeft u al een mail ontvangen met concrete handvaten om het rozenkransgebed opnieuw bij mensen onder de aandacht te brengen. In zijn oproep vraagt de paus dat het rozenkransgebed in deze oktobermaand zou worden afgesloten met het gebed tot de aartsengel Michaël en het Sub Tuum Praesidium.

 

Het gebed tot de aartsengel Michaël werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):

 

Heilige aartsengel Michaël,

verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming

tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig,

dat God hem zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen

over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht

in de hel terug.

 

Het Sub tuum praesidium is een aanroeping van Maria die al in de vroegste eeuwen van het christendom gebeden en gezongen werd:

 

Onder uw bescherming

nemen wij onze toevlucht,

o, heilige Moeder van God.

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

maar verlos ons uit alle gevaren,

Gij glorierijke en gezegende maagd!

 

Mogelijk zijn we niet (meer) helemaal vertrouwd met deze oude gebeden en gezangen. Maar het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden. Van harte aanbevolen!

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

De rozenkrans

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en - sinds een aantal jaren ook - de Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.

Al in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid.

Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

Auteur: redactie

Terug naar de inhoudsopgave

advertenties

Primera - reclame Zijlstra

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Allerheiligen/Allerzielen

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

 

Op zondag 4 november om 9.30 uur worden in de Gerardus Majella kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht:

Wiel van Es,  79 jaar

Maria Rothkrantz-Schiffelers, 79 jaar

Mia Onink-Dauven,  87 jaar

Sjef Hermans,  91 jaar

Henk Lavalle,  75 jaar.

 

 

Tijdens een viering in de St. Corneliuskerk op zondag 4 november om 15.00 uur willen wij speciaal hen gedenken, die wij sinds 1 november 2017 vanuit deze kerk naar hun laatste rustplaats hebben gebracht:

Ba My Nguyen, 62 jaar

Willy Crousen-Manders, 70 jaar

Annie Stienen-Kersic, 75 jaar

Erich Nitsche, 91 jaar

Thei Hoen, 101 jaar

Annie Hikspoors-Lambregts, 93 jaar

Maria Koonen-Mostert, 62 jaar

Annie Speth-Janssen, 81 jaar

Anton Visser, 96 jaar

Wim van Dieten, 86 jaar

Tiny Beaujean-Schillings, 84 jaar

Hub Joosten, 89 jaar

Netty Jans-Mennens, 85 jaar

Leon Kwiaton, 93 jaar

Liesbeth de Block-van Rozen, 84 jaar

Henk Laurs, 93 jaar

Mieke Guillaume-Verkoelen, 96 jaar

Treesje Paas-Schulteis, 89 jaar

Gusta Mannheims-Peters, 78 jaar

Trees Musz-van Neer, 73 jaar

Willem Adema, 88 jaar

Winy Falize-Peters, 70 jaar

Jan Frolichs, 81 jaar

Rika van der Bolt-Hendriks, 92 jaar

Gerda Klinkers-Hermans, 81 jaar

Sjeng Quaedvlieg, 77 jaar

José Bertram-Zuketto, 70 jaar

Elly Knols-Heijnen, 86 jaar

Jan Kisters, 81 jaar

Helena Van Kruchten, 60 jaar

Annie Ammereller-Lipperts, 80 jaar

Mathieu Beaujean, 82 jaar

Bertha Trags-Theunissen, 77 jaar

Tieny van Wanrooij, 69 jaar

Ien Veldman-Ritzen, 62 jaar

Frits Kupiec, 92 jaar

Marianne Heinrichs-Mengels, 79 jaar

Erika Speth-Segeren, 89 jaar

José Peters-Gulpers, 81 jaar

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

advertenties

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op maandag 19 november  2018!

Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Praktische informatie

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

     

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

adverenties

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

uitschrijven