kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke eerste 4 dinsdag ochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Het Colosseum rood gekleurd

Op 24 februari ’s avonds wordt dit jaar het Colosseum in Rome - van oudsher symbool van het christelijke martelaarschap - samen met de kathedraal in Aleppo in Syrië en de H. Pauluskerk in Mosoel in Irak roodgekleurd. Kleur van het bloed. Zo wordt onze aandacht gericht op gelovigen die onder vervolging en moeilijke omstandigheden leven. Eerder werden de Trevi-fontein in Rome, de Westminsterabdij in Londen, het beeld van Christus Verlosser in Rio de Janeiro, de Sacré Coeurbasiliek in Parijs en de kathedraal van Manilla verlicht in de kleur van het bloed, dat nog steeds door talloze christenen in de gehele wereld wordt vergoten. 

Dichterbij worden op de Avond van de Martelaren getuigenissen voorgelezen en kunnen alle aanwezigen een kaarsje voor deze martelaren aansteken. Deze gebedsavond is op vrijdag 9 maart in Maastricht in de basiliek Sterre der Zee van 19.30u-21.00u>. Voorafgaand is er om 18.30u een eucharistieviering. Zulke getuigenissen doen ons anders in het geloof staan: meer dankbaar voor de rijkdom die Jezus ons heeft gebracht. De moeite die onderdrukte gelovigen doen om de Eucharistie te vieren brengt bij ons een zekere schaamte teweeg. Onze inzet, moeite en durf steken wat schril af tegen hun moedige houding. Ondanks tegenwerking en soms vervolging blijven zij trouw aan zichzelf en aan hun geloof in Jezus Christus. 

Het kan ons ook tot dankbaarheid stemmen dat wij in een vrij land leven en zonder enig gevaar ons geloof kunnen belijden. Dat helpt ons ook om schroom te overwinnen; dat stimuleert ons tot extra inzet om de zondagse Eucharistie te kunnen vieren; om te vastenactie te steunen, om wat we uitgesteld hebben nu concreet aan te pakken en . . . .Lees verder