kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Als we in geloof naar Hem opzien, als we open staan voor de blijde boodschap, dan kunnen we zelfs in donkere dagen uitzicht bewaren; dan is er in het donker toch wat licht, voor mij en voor jou, voor heel die grote wereld, want Jezus Christus is het Licht, ook nu in 2019.

Dit geloof heeft mij diep geraakt. Ons leven hier op aarde is maar kort. Hoe we hier leven, is bepalend voor een leven in eeuwigheid. Het leven is het kostbaarste geschenk dat we hebben ontvangen. Velen zetten het geloof in de verrezen Heer in de praktijk op zij. Ik vind het vreemd dat velen dit doen zonder zich erin verdiept te hebben.  

Bij onze gezondheid, bij het klimaat en het milieu, bij waarden als democratie willen we goed geïnformeerd zijn. Waarom? We vinden dit belangrijk! Voor onszelf en ook voor onze kinderen. Dat velen zich niet echt interesseren in het christelijk geloof verbaast me; de geloofskennis van velen is niet meegegroeid. Karikaturen, excessen, of missers bepalen dan het denken. Er is zoveel wat wij waardevol vinden, wat zijn wortels in het christelijk gedachtegoed heeft. Onze individuele vrijheid bijvoorbeeld komt voort uit het christelijke principe van de menselijke waardigheid: ieder individu heeft eeuwigheidswaarde! Een christelijke gedachte.

In iedere mens leeft de hoop op een leven na dit aardse bestaan – zelfs bij de meest verstokte ongelovige. Die hoop heeft God ons in de ziel gelegd. En in Jezus Christus heeft God deze hoop een fundament gegeven: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Mensen die wel gelovig katholiek zouden willen zijn, worden vaker gehinderd door een gedachte die we het relativisme kunnen noemen. We bekijken als het ware alle geloven op een afstand en vragen ons af hoe kunnen we nu weten welk geloof ‘waar’ is. Iedere religie beweert dit. En gemakshalve concluderen we dan: we kunnen het niet weten, of alle religies zijn eigenlijk hetzelfde. En omdat dit voor een déél klopt, stellen mensen zich wat onverschillig op. En wat ook meespeelt: er zijn zoveel zaken die onze aandacht vragen dat we gewoon niet toekomen aan geloofsvragen.

Zelf denk ik: wat we belangrijk vinden, daar maken we tijd voor. En behalve ons verstand hebben we ook een antenne voor wat goed en kwaad is: ons geweten. De zalige John Henry Newman noemt het geweten de echo van Gods stem. Al moeten we ons geweten natuurlijk ook vormen. En hoe belangrijk is niet liefde in ons leven; denken we ook aan een liefde voor je geboortegrond … Terug naar ons katholieke geloof. Heel ons gemoed wordt daarbij aangesproken. Ik ben ervan overtuigd dat wie eerlijk op zoek gaat bij Jezus Christus uitkomt, bij zijn liefde; zijn liefde tot de dood op het kruis …. En zijn liefde tot het uiterste mondt uit in zijn verrijzenis. En zo zijn we bij Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia! En dat beperkt zich niet tot een gebeurtenis 2000 jaar geleden, maar is actueel voor iedere mens. En voor wie zo op weg gaat en wel kan en wil geloven, is dat een ongelofelijke werkelijkheid. Dan kijk je anders naar de Kerk. Dan ga je anders naar de kerk; dan vier je liturgie op een dieper niveau. Dat geeft een vreugde en uitzicht; een licht ook in donkere dagen. Zalig paasfeest.

Wim Miltenburg fso, pastoor  

Datum: 20-03-2019, bron: Wim Miltenburg fso

Orgelconcert 31 maart 2019 in Gerardus Majella kerk

Op zondag 31 maart 2019 kunt u om 16.15 uur gratis een orgelconcert bijwonen in de Gerardus Majella kerk in Heksenberg in het kader van 180 jaar rondom St.-Cornelius!

Datum: 18-03-2019, bron: Kerkbestuur

Paulusparochie in de Corneliuskerk

De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie behoorde veel groter dan nu. Door de opkomst van de mijnindustrie in de vorige eeuw, hebben er enorme uitbreidingen van woonwijken plaatsgevonden in het oorspronkelijke gebied van de Corneliusparochie. Als snel werd zo’n nieuwe wijk een eigen parochie met een eigen kerk. De huidige Corneliusparochie wil het 180 jarig bestaan herdenken met alle jongere parochies in de omgeving die vroeger tot de Corneliusparochie behoorden.

Datum: 25-02-2019, bron: Kerkbestuur

Nieuw-Einde in Corneliuskerk

  

Corneliusparochie viert 180 jarig jubileum

 

De Corneliusparochie viert in 2019 het 180-jarig bestaan van de parochie. In 1839 is de parochie opgericht door bisschop Cornelius van Bommel van Luik. Voor die tijd hoorde Heerlen-Noord bij de Pancratiusparochie. De grenzen van de Corneliusparochie waren toentertijd ruimer dan tegenwoordig. De parochie bestond uit de kern Heerlerheide en verschillende verspreid liggende boerderijen in de omgeving. Toen er in de 20e eeuw wijken werden gebouwd rondom Heerlerheide waren die in veel gevallen groot genoeg om daar een kerk te bouwen en een eigen parochie te starten. Zo zijn de parochies Gerardus Majella van Heksenberg, Antonius van Padua in de Vrank, Paulus van Passart-Zuid en De Wieër  en Judas Thaddeus en Christus Koning van Nieuw-Einde uit de Corneliusparochie voortgekomen.

De Corneliusparochie wil in de loop van 2019 met allerlei activiteiten aandacht besteden aan de geschiedenis van de parochie en daar nadrukkelijk de buurparochies bij betrekken. In deze tijd is samenwerking tussen de buurparochies meer dan ooit geboden.

 

Voor actuele informatie zie https://www.parochiesheerlennoord.nl/actueel.php?pi=180 jaar St.-Cornelius en https://www.facebook.com/180jaarrondomStCornelius.

Datum: 12-12-2018, bron: pastoor Wim Miltenburg fso

Hoe ontvang ik het volgende parochieblad

Dit parochieblad zullen velen al digitaal lezen – voor hen die de papieren versie lezen: dit is het laatste papieren exemplaar dat u bezorgd is. Om het volgende nummer digitaal te ontvangen: mail a.u.b. even naar het parochiekantoor, of geef het door via onze site: www.parochiesheerlennoord.nl Dan ontvangt u maandelijks de link om het parochieblad te kunnen downloaden. Wilt u het toch op papier blijven lezen, laat het ook dan aan het parochiekantoor weten: een eenvoudige papieren versie van parochieblad blijft beschikbaar. Een aanmeldingsformulier treft u hieronder:


naam: ……………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………

telefoonnr.: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………..

Geef hieronder aan wat u wilt:

⃝ ik wil het parochieblad digitaal ontvangen

⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad op papier thuis bezorgd

Deponeer het ingevulde formulier in een offerblok achter in de kerk; bezorg het bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, of

mail het naar: info@parochiesheerlennoord.nl

Datum: 01-12-2017, bron: Kerkbestuur

Pagina: 1 2 3

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden