kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Gewijzigde tijd eucharistieviering Cornelius op zondag 22 april i.v.m. Eerste Communie: 10.00uur!

Zondag 22 april is de eucharistieviering om 10.00 uur in de Corneliuskerk vanwege de eerste Heilige Communie voor 41 communicanten! 

Overige eucharistievieringen op 21 en 22 april zijn: 

Zaterdag 21 april 19.00 uur Cornelius kerk;

Zondag 22 april 09.30 uur Gerardus Majella kerk;

Zondag 22 april 11.00 uur Kerk van H. Hart van Jezus.

Datum: 20-04-2018, bron: pastoor Wim Miltenburg fso

Nieuwe kerkmeester

Wij zijn blij met zijn benoeming en wensen hem succes en ook vreugde bij de uitoefening van deze taak.

 

 

Datum: 05-04-2018, bron: Kerkbestuur

Palmpasen vieringen

Foto's van beide vieringen zijn geplaatst in het fotoalbum 2018 Palmpasen!

Datum: 26-03-2018, bron: webredactie

Een nieuw Mariafeest op 2e Pinksterdag

Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen.

Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden. 

Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer. 

Meer info:

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/invoering-gedachtenis-maria-moeder-van-de-kerk-dag-na-pinksteren

Datum: 20-03-2018, bron: Wim Miltenburg fso pastoor

Dreumesviering zondag 14 januari 2018

Zo’n 40 aanwezigen namen deel aan een sfeervolle, zeer laagdrempelige viering voor dreumesen (=8 dopelingen) en hun gezin. Een speciaal koortje en instrumentalisten zorgden voor de muzikale aankleding. Uit de woorden van pastoor Wim Miltenburg fso: 

We bidden iets, we lezen iets uit een kinderbijbel < Johannes de Doper die Jezus doopt>, alle kinderen krijgen individueel de zegen en alle gezinnen steken een kaarsje op. En de ouders krijgen de doopschelp mee met de naam van hun kind. Deze schelp hebben ze op de gezamenlijke doopvoorbereidingsavond ontvangen en heeft vanaf het doopsel in de kerk in de doopkapel heeft gehangen. Dit duurt ongeveer twintig minuten en dan trekken we terug naar de Gerardushoeve, waar de kinderen kunnen spelen en er voor ieder wat te drinken is en  mevrouw Verjans voor vlaai en de taarten heeft gezorgd. Het voor de gelegenheid gevormde koortje ontving als dankjewel een ‘door weeskinderen uit Roemenië gemaakt engeltje’- Hiermee verdienden deze weeskinderen wat geld. Diaken Herman Janssen, catechiste Annelie Ermers en ik waren aanwezig . En een team op de achtergrond, dat het geheel mee draagt.” 

Een selectie van gemaakte foto’s van deze ‘Dreumesviering’ zijn te bekijken in het fotoalbum 2018 januari dreumesviering.

Datum: 02-03-2018, bron: Wim Miltenburg fso, pastoor

Pagina: 1 2 3 4

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden