kerken

Parochies Heerlen Noord

Cornelius nodigt Paulusparochie uit


De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie behoorde veel groter dan nu. Door de opkomst van de mijnindustrie in de vorige eeuw, hebben er enorme uitbreidingen van woonwijken plaatsgevonden in het oorspronkelijke gebied van de Corneliusparochie. Als snel werd zo’n nieuwe wijk een eigen parochie met een eigen kerk. De huidige Corneliusparochie wil het 180 jarig bestaan herdenken met alle jongere parochies in de omgeving die vroeger tot de Corneliusparochie behoorden,

Op zondag 17 maart worden de inwoners van de voormalige Paulusparochie speciaal uitgenodigd voor de H. Mis van 11.00 uur. De Paulusparochie is opgericht voor de nieuwbouwwijk Passart-Zuid, die in de vijftiger jaren is gebouwd. In 1965 werd het gebied een rectoraat en in 1970 werd de Pauluskerk officieel ingewijd en werd het rectoraat een parochie. De parochie heeft niet lang bestaan. Op 22 november 1991 is de Pauluskerk aan de eredienst onttrokken, de parochie opgeheven en het parochiegebied opgesplitst. 

 

Fanfare St. Joseph speelt tijdens de mis op 17 maart

Tijdens deze H. Mis komt op verscheidene manieren de relatie tussen de Corneliusparochie en de Paulusparochie aan de orde. De parochiegeschiedenis krijgt de nodige aandacht. Ook zullen enkele voorwerpen uit de Pauluskerk gebruikt worden. De mis wordt muzikaal opgeluisterd door de fanfare St. Joseph van Heerlerheide. De fanfare viert op die dag haar eigen St. Josephfeest en trakteert daarom graag de parochianen van Cornelius en Paulus op een aantal mooie muziekstukken.

Jo Evers vertelt zondag 17 maart over de Paulusparochie. De vader van Jo Evers zat tijdens de bouw van de Pauluskerk in het kerkbestuur, is in 1968 overleden.  De heer Evers was - op verzoek van bouwpastoor Van der Meulen < dat ging toen nog zo  :-) > - hoofd van de Paulusschool geworden. In zijn tijd kerkte de parochie aanvankelijk in de Paulusschool, omdat de kerk nog gebouwd most worden. Paulusschool was de grootste school van Heerlen - er stonden daar vele flats. Toen hij wethouders is geworden, is hij gestopt als schooldirecteur.

Na de H. Mis is er voor iedereen gelegenheid om koffie te drinken in de parochiezaal en herinneringen op te halen.

logo extranieuws