kerken

Parochies Heerlen Noord

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.15 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
1e en 3e dinsdag van de maand om 09.00 uur


Antonius van Paduakerk

Zaterdag om 18.00 uur;
2e en 4e dinsdag van de maand om 09.00 uur

Woord van de pastoor

Gestorvenen gelovig gedenken

In november gedenken we onze dierbare doden. Dit jaar heb ik naast parochianen ook twee familieleden naar hun laatste rustplaats begeleid: in augustus een tante en afgelopen week een oom. Beiden hadden een gezegende leeftijd (87 jr. en 91 jr.). Bij mijn tante kwam ik uit, juist toen zij gestorven was: ze zat op een stoel in de tuin. Mijn oom had al langer steeds iets meer moeten loslaten, zoals zijn vertrouwde omgeving en zijn mobiliteit. Beiden waren de laatste tijd steeds afhankelijker van anderen. Ze wilden geen grootse ingrepen meer. Ik denk dat beiden er vrede mee hadden dat God hen tot zich geroepen heeft. Gelovig kun je dat zeggen: de Heer heeft hen tot zich geroepen. De hoop op het eeuwige leven klinkt daar al in door.

Hun overlijden maakt Allerzielen en de tijd erna voor mij meer beladen, maar ik voel dat het ook mijn geloof in het eeuwig leven verdiept. De kerkvader Augustinus († 430) benadrukt daarbij het bidden voor de dierbaren. Ik herken mijn geloof hierin, wanneer hij zegt: Wanneer de gelovigen hun dierbare overledenen gedenken en voor hen bidden, komt dit ongetwijfeld ten goede aan hen die tijdens hun leven hebben verdiend aldus na dit leven geholpen te worden.


Ook wanneer het om een of andere reden onmogelijk is het lichaam van een overledene te begraven of het bij te zetten in een gewijde ruimte, mag men niet nalaten voor zijn of haar ziel te bidden.
Hij spreekt over de hulp die we geven aan hen die dit tijdens hun leven hebben verdiend.

Onze gestorvenen hebben er recht op dat wij hen gelovig blijven gedenken. Met ons gebed helpen we hen om het paradijs binnen te gaan. Tijdens hun leven konden we van alles voor hen doen, en daarbij konden we voor hen bidden. Na hun dood kunnen we niet meer zoveel doen, maar wel voor hen blijven bidden. Ons gebed voor hen wordt in feite nog belangrijker, omdat zij van ons gebed afhankelijk zijn om spoedig het hemels Vaderhuis binnen te kunnen gaan. – Hier raken we het mysterie van ons geloof. – Zo kunnen we ook na hun dood voor onze dierbaren ontzettend veel betekenen, met name door de H. Mis. Een misintentie voor . . . .Lees verder