kerken

Parochies Heerlen Noord

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Is dopen nog wel van deze tijd?

Een eerlijke vraag van ouders die hun kind toch hadden aangemeld voor het doopsel. Mijn spontane reactie was: Ik ben blij dat mij ouders mij indertijd hebben laten dopen. En ik denk dat dit voor kinderen van nu ook geldt. Ik heb het wel eens gecheckt bij tieners die niet gedoopt waren: eigenlijk hadden ze best wel gedoopt willen zijn. Maar als tiener zet je zo’n stap niet zo vlug zelf. (Al kan dat natuurlijk wel.)

De meerderheid van de mensen in onze wereld is niet gedoopt. (Van de bijna zeven miljard mensen, zijn er ruim twee miljard christen.) Ik ervaar het als een geluk dat mijn ouders mij hebben laten dopen. We voelen aan dat het doopsel te maken heeft met het eeuwig geluk in de hemel. Jezus doet ons beseffen dat we vanaf het prille begin van ons bestaan in de moederschoot bestemd zijn voor de eeuwigheid. En door het doopsel krijgen we deel aan het licht en de kracht van de Heilige Geest. Dat laatste voelen wij spontaan aan als een bescherming, als een zegen. Ieder die gedoopt is, zou ik wil oproepen om zich meer bewust te zijn van de grootte van dit sacrament. Het is zoveel mooier en rijker dan wij ons bewust zijn. (Zie https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs met als zoekterm doopsel).
Altijd zeggen ouders: “Ons kind mag later zelf kiezen.” Natuurlijk, denk ik. Maar dat geldt op alle gebied.
Als je kind meerderjarig is en bijvoorbeeld alleen junkfood eet, moet je dat als ouder wel accepteren, al zou je het liever anders zien. Maar zolang je als ouder verantwoordelijk bent en invloed kunt uitoefenen zorg je voor een gezonde voeding; ook n de hoop dat ze daarmee doorgaan. Op geestelijk gebied geldt hetzelfde: om ook dan gezond geestelijk voedsel aan te reiken. In het katholieke geloof wordt ons zo een gezonde geestelijke voeding aangereikt. Wij hebben hier in West Europa de kans om dit christelijk geloof te omarmen. Om die keuze serieus te nemen. Al geldt voor veel opgroeiende jongeren dat hun grootouders al niet meer vertrouwd zijn met christelijke tradities.
We hebben een mooi geloof. Ook de nuance spreekt mij aan; dat wie buiten zijn schuld om Jezus Christus niet heeft kunnen kennen, . . . .Lees verder