kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Als we in geloof naar Hem opzien, als we open staan voor de blijde boodschap, dan kunnen we zelfs in donkere dagen uitzicht bewaren; dan is er in het donker toch wat licht, voor mij en voor jou, voor heel die grote wereld, want Jezus Christus is het Licht, ook nu in 2019.


Dit geloof heeft mij diep geraakt. Ons leven hier op aarde is maar kort. Hoe we hier leven, is bepalend voor een leven in eeuwigheid. Het leven is het kostbaarste geschenk dat we hebben ontvangen. Velen zetten het geloof in de verrezen Heer in de praktijk op zij. Ik vind het vreemd dat velen dit doen zonder zich erin verdiept te hebben.


Bij onze gezondheid, bij het klimaat en het milieu, bij waarden als democratie willen we goed geïnformeerd zijn. Waarom? We vinden dit belangrijk! Voor onszelf en ook voor onze kinderen. Dat velen zich niet echt interesseren in het christelijk geloof verbaast me; de geloofskennis van velen is niet meegegroeid. Karikaturen, excessen, of missers bepalen dan het denken. Er is zoveel wat wij waardevol vinden, wat zijn wortels in het christelijk gedachtegoed heeft. Onze individuele vrijheid bijvoorbeeld komt voort uit het christelijke principe van de menselijke waardigheid: ieder individu heeft eeuwigheidswaarde! Een christelijke gedachte.


Lees verder