kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Zonnewonder van Fatima

Precies honderd jaar geleden vond het zonnewonder in Fatima plaats (13 oktober 1917). Ik ontdekte rond mijn veertiende tijdens een pauze tussen andere boeken een over de Verschijningen in Fatima. Telkens als ik daar pauze had las ik er willekeurig enkele bladzijden uit. En vanuit die fragmenten ontdekte ik dat Maria er aan drie kinderen was verschenen en ook wat de boodschap was: bidt de rozenkrans en de oproep tot offerbereidheid, en ook een link met het wereldgebeuren.
Tegelijk werd ik evenzeer gegrepen door een ander boek in die kast: Familieboek, was de titel, geschreven door pastoor Schatten. Ik kon vaak niet kiezen in welk van beide ik zou gaan lezen. Ik las er min of meer tegelijk in en beide door elkaar.
Dat familieboek zou je nu kunnen vergelijken met de Youcath, maar dan evenzeer voor volwassenen (Wat de Youcath in feite ook is. Het bleef me trekken, zowel wat er in 1917 in Fatima was gebeurd en hoe het geloof in elkaar steekt. In het Familieboek werd het duidelijk beschreven; van alles kwam er aan de orde: sacramenten, goddelijke en kardinale deugden, hoofdzonden, ‘de uitersten’. Alwat wat zo bij het katholieke geloof hoort. En wat te gedateerd was; daar prikte ik wel doorheen.
Achteraf denk ik dat het goed was dat ik beide tezamen had ‘ontdekt’: verschijningen, moeten we altijd toetsen: komt de inhoud overeen met wat christelijk is. Nu is dat bij Fatima zeker het geval. Omdat het precies honderd jaar geleden is hier iets meer over. – 13 oktober 1917.
Aanvankelijk waren er regenwolken, maar deze leken op te lossen en de regen hield plotseling op. De zon kwam door en stond als een matzilveren schijf aan het zenit met een schitterende krans eromheen. Hij begon te beven en te schudden, hij draaide om zijn as als een vuurrad en straalde hierbij telkens anders gekleurde lichtbundels uit, zodat het leek alsof de hele aarde achtereenvolgens in een geel, groen, rood, blauw en paars spotlicht werd gezet. Toen stond hij enige ogenblikken stil. Opeens leek het of de zon loskwam van de hemel en zich met sprongen zigzaggend naar de menigte bewoog en op de aarde zou neerkomen. Grote schrik maakte zich van de mensen meester en zij vielen op hun knieën in de modder. Dit . . . .Lees verder