kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies:
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;

Zondag om 11.15 uur;

Maandag en vrijdag om 19.00 uur;

Woensdag om 9.00 uur. 

Gerardus Majellakerk

Zaterdag om 18.00 uur;

Dinsdag om 09.00 uur. 

H. Heilig Hart van Jezus kerk: 

Zondag om 10.00 uur;

Woensdag om 19.00 uur;     

Donderdag om 09.00 uur.

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Een dankjewel vanuit Thorn 

Beste parochianen,


De H. Mis met aansluitende receptie in Heerlerheide b.g.v. mijn afscheid uit de parochies in Heerlen-Noord en Schandelen heb ik als heel mooi en warm ervaren, met een grote betrokkenheid van vele parochianen, zowel individueel, als in groeps- of verenigingsverband. Ieder die hieraan heeft bijgedragen dank ik heel oprecht. De hartelijke, welgemeende gesproken woorden hebben me goed gedaan en van mijn naasten en familie hoorde ik hoe ook zij dit alles als heel fijn ervaren hebben en blij waren erbij geweest te zijn. Ik kijk er zelf met grote dankbaarheid op terug. De aanwezigheid van velen, het gebed, de zang en de muziek, de waarderende persoonlijke woorden, de attenties, geschenken, en de hartelijke sfeer drukten een verbondenheid uit van één grote familie. En zo kunnen we  de Kerk ook zien: als een familie van mensen die met Jezus op weg gaan en waar ieder zijn eigen plaats en taak heeft, en die tegelijk een band met elkaar geeft.


Het lukt me niet om ieder persoonlijk dankjewel te zeggen. Dat vind ik jammer, want de contacten waren juist zo warm en hartelijk. En dit werd nog onderlijnd met geschenken. DANKJEWEL! Heel dankbare herinneringen heb ik mee genomen en ik hoop en denk dat de warme eucharistieviering, de verrassende en feestelijke muzikale tocht naar het Corneliushuis en het samen-zijn daar ook voor de parochies een zegen zal zijn.


Lees verder