kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies:
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 09.00 uur

Zaterdag om 19.00 uur;

Zondag om 11.15 uur;

Maandag en vrijdag om 19.00 uur;

Woensdag om 9.00 uur. 

Gerardus Majellakerk

Zaterdag om 18.00 uur;

Dinsdag om 09.00 uur. 

Heilig Hart van Jezus kerk

Zondag om 10.00 uur;

Woensdag om 19.00 uur;     

Donderdag om 09.00 uur.

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

De kracht van de natuur / de kracht van God

De winterslaap van de natuur gaat langzaam beginnen. De temperatuur buiten zakt. De verwarming gaat vaker aan, tot het moment dat ze niet meer uitgaat. Buiten en binnen zijn twee werelden geworden. Binnen de warmte en de gezelligheid. Mensen komen elkaar nader.  Ook al sterft de natuur af, de levensvreugde hoeft niet mee te sterven. Juist in de komende maanden vieren we feesten die ons eraan herinneren dat we mensen van hoop zijn.  We weten dat de natuur weer zal ontluiken in het voorjaar. Als Christenen geloven en hopen wij dat ook voor ons steeds een toekomt gloort. We geloven immers dat Jezus voor ons gestorven is en bovenal verrezen opdat ook wij mogen blijven leven over de grens van de dood heen, als wij trouw blijven aan Onze Drieëne  God.


We mogen onze levensvreugde nooit laten afpakken door wat er in de wereld gebeurt. We leven in een moeilijke periode voor onze samenleving. Maar zijn die er niet altijd geweest. Denken we aan de generatie die de laatste wereldoorlog heeft meegemaakt. Ze hebben vijf jaar niet gelachen of feest gevierd. 


Onze bisschop heeft een brief gestuurd over zijn beleid met de toekomst. Natuurlijk worden er pijnlijke beslissingen genomen vanwege personeelsgebrek en het onbetaalbaar zijn van het in stand houden van alle kerken. Ook bij ons moeten we ons daar zorgen om maken. Maar betekent dit dat we onze levens vreugde moeten laten afpakken? Nee juist getuigen van onze innerlijk hoop, dat door ons geloof in Jezus we mogen genieten van ons leven. We zijn nooit alleen. Realiseert U zich dat wel vaak genoeg? Juist in deze tijd?


Lees verder