kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies:
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;

Zondag om 11.15 uur;

Maandag en vrijdag om 19.00 uur;

Woensdag om 9.00 uur. 

Gerardus Majellakerk

Zaterdag om 18.00 uur;

Dinsdag om 09.00 uur. 

H. Heilig Hart van Jezus kerk: 

Zondag om 10.00 uur;

Woensdag om 19.00 uur;     

Donderdag om 09.00 uur.

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

1983-2019, levensloop van de nieuwe pastoor!

Dierbare parochianen van Heerlen-Noord. Deze jaartallen geven niet mijn hele leven weer. Wel mijn leven dat verbonden is en was met Heerlen. Ik werd in 1983 de eerste stagiair van Rolduc  bij de scouting van  Nieuw Einde.  Kort na het aantreden van het nieuwe team aldaar, pastoor Hanneman en kapelaan Martin. Het contact met mensen aldaar bleef bestaan. Iemand van Nieuw einde heeft nog een lunula van Eijsden passend gemaakt. Maar we weten dat de kerk van Nieuw einde niet meer bestaat maar wel de mensen van Nieuw einde. In Heksenberg heb ik als kapelaan van Brunssum nog de mis  gelezen. Nu 36 jaar later keer ik terug om er te blijven als pastoor van alle parochies boven de spoorlijn. Iedere dag dat ik hier nu ben is vol verrassingen. Ik woon nu in de stad maar voel me hier toch pastoor van een warme gemeenschap met een eigen specifiek karakter. Warm en hartelijk zijn de ontmoetingen. Vandaag sloot ik de eerste maand af met een geweldige dierendag eucharistieviering, waarin vele dieren werden gezegend. Ondanks angst bij sommigen hebben de dieren zich goed gedragen. Laten minder rommel achter dan mensen soms doen.


Van harte wil ik u allen nu al bedanken voor deze warmte, dat doet je als nieuwe pastoor goed, Dit stimuleert je om je steeds intenser in te zetten voor de gemeenschappen die aan je zijn toevertrouwd.


Hebt u mij nodig bel gerust of spreek me aan. Denk nooit hij heeft het te druk. Ik ben er voor u niet voor mijn agenda. Janssen en Janssen, houden het licht brandend!!!!


Lees verder