kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Ons parochieblad gaat digitaal

Vanaf 2018 willen we u het parochieblad digitaal sturen. U krijgt dan telkens een link in uw mailbox. Daarom vragen we u zich hiervoor nu al aan te melden op het parochiekantoor: info@parochiesheerlennoord.nl
Een belangrijke factor bij dit besluit zijn de kostenoverwegingen. Ook lukt het niet meer om in alle wijken vrijwilligers te vinden die het blad bezorgen. Steeds meer info wordt ons digitaal aangereikt. De groep mensen die geen internet heeft wordt steeds kleiner. We kunnen ons gewoon niet voorstellen dat het huis aan huis bezorgen van het papieren parochieblad over bijvoorbeeld tien jaar nog bestaat.
Een digitaal parochieblad vraagt een andere opzet dan de papieren versie. Vrijwilligers van het web-team zijn nu aan het onderzoeken welk digitaal format voor onze parochie het geschiktst is. Tot nu wordt de papieren versie wel altijd op de site geplaatst. Maar uitgangspunt daarbij is de papieren editie. In de toekomst zal de digitale versie maatgevend zijn, met o.a. doorklikmogelijkheid en meer foto’s. Voor mensen die dit willen zal er wel een eenvoudige papieren versie beschikbaar blijven.
We zijn ons bewust dat het versturen van ons parochieblad via internet ook voor u als lezer een omschakeling vraagt. Een papieren editie pak je vlugger ter hand, ook om er éven in te kijken. Toch stappen we over op digitaal. Ervaringen uit andere parochies zijn positief; een vertienvoudiging van het aantal digitale bezoekers. Als pastoor hoop ik u wel te kunnen blijven bereiken met het parochienieuws. Daarom stel ik het zeer op prijs als u zich aanmeldt voor ons digitale parochieblad. . . . .Lees verder