kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

In paradisum

Ons katholieke geloof kent een heel rijke uitvaartliturgie. Bij een kerkelijk afscheid is er plaats voor verdriet en vertrouwen; herinnering, geloof en hoop, en zo wordt heel ons gemoed aangesproken. Het stemt altijd dankbaar om, ondanks het verdriet van het gemis, de overledene deze rijkdom van een kerkelijke uitvaart mee te geven. Zo begeleiden we onze overledenen op hun laatste reis. 

Bij het verlaten van de kerk zingt ons koor, als de familie dat wil in paradisum deducant te angeli - engelen geleiden u naar het paradijs. Daarvóór hebben we dan voor onze dierbare gebeden, gezongen, herinneringen opgehaald in gesproken woorden en gebeden. Familieleden steken de kaarsen rondom hun dierbare aan, spreken soms een persoonlijke tekst en laten wel eens eigen muziek afspelen. 

Bij het weggroeien van het christelijk geloof, is zo'n kerkelijke uitvaart niet vanzelfsprekend. Mensen die gelovig zijn, doen er goed aan, hun wensen aan hun kinderen en kleinkinderen bekend te maken. Hoe persoonlijk een afscheid ook is, bij een kerkelijke uitvaart wordt de overledene mee gedragen door het geloof van 2000 jaar. Als pastoor probeer ik altijd het leven van de dierbare in het licht van Jezus' kruis en verrijzenis te plaatsen. Daar klinkt de hoop in door van het eeuwig leven. Aan het kruis heeft Jezus zelfs de 'goede moordenaar' beloofd: heden nog, zult gij met Mij zijn in het paradijs! 

De komende maand staan we stil bij onze overledenen, speciaal met Allerheiligen en Allerzielen. In Heerlen-Noord zegenen we de graven op de algemene begraafplaats rond 16u, aansluitend aan een requiemmis die middag. Ik . . . .Lees verder